-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden in Qt 5 libraries
Advisory ID   : NCSC-2020-0106
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-19872, CVE-2019-18281, CVE-2020-0569,
         CVE-2020-0570
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20200212
Toepassing   :
Versie(s)    :
Platform(s)   : Ubuntu
         SUSE Linux Enterprise

Update
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid met
  kenmerk CVE-2020-0569 te verhelpen. Zie "Mogelijke oplossingen" voor
  meer informatie.

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in de Qt 5 softwarebibliotheek. De
  kwetsbaarheden stellen een lokale geauthenticeerde kwaadwillende in
  staat een Denial-of-Service te bewerkstelligen en willekeurige code
  uit te voeren onder rechten van de gebruiker.

Mogelijke oplossingen
  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen in SUSE 12 en 15. U kunt deze aangepaste packages
  installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook
  handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor
  meer informatie, zie:

  https://www.suse.com/security/cve/CVE-2020-0569.html

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 16.04 LTS,
  18.04 LTS en 19.10 om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:

  https://usn.ubuntu.com/4275-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXkP0vk/4qUtG/lqjAQoLAAv+PylB8eBBaBjfeiYDWgIPBhaSbND9B19E
xPoLYXCD2fk8/dS5xUPUhiH1o/lXR4MQYyLgUzB+1II9DM0hvhlwU1Tp/BJL+ahc
F7gSahWSO/w3dNzpmf272WWXtjLXgotoXhgqc0+4y7tLzwlP/KWPlnWRT6I07Glt
2hnjMzxcYpyKQexilGxNRbKoo9Bsx6VQo0SOH3FS0BD5IulHoPxDIepvuDpIDR/E
8SVrKTB/bMkHOL2r6ClqyvJ7FewC0bbSpG7BB32vROuLCPSGaZxOlDAFEpYzsBs9
2LKF2uusx8nIWZNb8JHc84FUfhR0CygkFvL5ZJD3s4BwdFXWB2gAfTlZdP6TIcAB
qxmNZjuq/z6mAr2xX/1Wmv7ymcb0TCCj0+OYTZAsmiZI0qRfWlsgNbwaZLYcPQym
xTNdNqc/i6oe3k3R541kGxu3eXBjIPBOCRMumfcb9cLgWkO3MktDvs00DzkT+8ml
57DVVIXHgFXwpDG4gDpLa6Y02Z21yD6G
=nL23
-----END PGP SIGNATURE-----