-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Firefox, Firefox ESR en
         Thunderbird
Advisory ID   : NCSC-2020-0112
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2020-6792, CVE-2020-6793, CVE-2020-6794,
         CVE-2020-6795, CVE-2020-6796, CVE-2020-6797,
         CVE-2020-6798, CVE-2020-6799, CVE-2020-6800,
         CVE-2020-6801
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20200211
Toepassing   : Mozilla Firefox
         Mozilla Firefox Extended Support Release (ESR)
         Mozilla Thunderbird
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen. De kwetsbaarheden stellen een
  kwaadwillende in staat aanvallen uit te voeren die leiden tot de
  volgende categorieŽn schade:

  * Denial-of-Service (DoS)
  * (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  * Toegang tot gevoelige gegevens
  * Toegang tot systeemgegevens

  Onder de verzameling kwetsbaarheden heeft Mozilla enkelen aangeduid
  als 'high' maar geen enkele als 'critical'.

Mogelijke oplossingen
  Mozilla heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina's:

  Firefox:
  https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2020-05/

  Firefox ESR:
  https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2020-06/

  Thunderbird:
  https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2020-07/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXkLcT0/4qUtG/lqjAQrRgAv+MKIL7nFk6qdYgkbZ2FD1+lGjoaqS9KMR
ga1mz/2hQS6wUxkHSqKrXT3eyi/UsqT0hm0kXMbRoGiB9bmyzkleLmSjSWvmBkL6
k8MrpA4dVom9nA5ndKq58EpxWM3NcTEgw+Ht5po3A8/bPRcKggsL0Gjxe0Q/Brxq
E6qGNf34giteuSO3Ha87hVVJV1nMbhUAeL/t2w3jc1Z6q/TNBKInJ9Jg6u9yJ9Kd
VaH3hYyUrUsej1K8U4GE0mQSkRZA8epJgorIAHDdIPjeFyzUj61ayUNgmk2nxHFN
BXvhW3LQfXV0KmDJFChx6vV5FXEtUTFbNuRTk3JD/sojU0ENv9z/eWA65FxCVCQG
uTgMY+YDCne2eft86mIYNu0R6sLKS81BMU4oGBfx/7HLanYJVcHpIJhP4EGHBm9M
YblTAbw5bacV/Qx6NW6Hp2cU0IPWQw/pbs/l/gi8buqDHgZLqFrY5Xv/kxcZ2sX/
tu4EpAvYry0sIDoAYDK45odiKlvTtCYh
=+tux
-----END PGP SIGNATURE-----