-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.02 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Firefox, Firefox ESR en
         Thunderbird
Advisory ID   : NCSC-2020-0112
Versie     : 1.02
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2020-6792, CVE-2020-6793, CVE-2020-6794,
         CVE-2020-6795, CVE-2020-6796, CVE-2020-6797,
         CVE-2020-6798, CVE-2020-6799, CVE-2020-6800,
         CVE-2020-6801
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20200218
Toepassing   : Mozilla Firefox
         Mozilla Firefox Extended Support Release (ESR)
         Mozilla Thunderbird
Versie(s)    :
Platform(s)   : Ubuntu
         Debian
         Red Hat Enterprise Linux
         SUSE

Update
  Red Hat en SUSE hebben updates beschikbaar gesteld om de
  kwetsbaarheden in Mozilla Firefox te verhelpen. Zie "Mogelijke
  oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen. De kwetsbaarheden stellen een
  kwaadwillende in staat aanvallen uit te voeren die leiden tot de
  volgende categorieŽn schade:

  * Denial-of-Service (DoS)
  * (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  * Toegang tot gevoelige gegevens
  * Toegang tot systeemgegevens

  Onder de verzameling kwetsbaarheden heeft Mozilla enkelen aangeduid
  als 'high' maar geen enkele als 'critical'.

Mogelijke oplossingen
  Mozilla heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina's:

  Firefox:
  https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2020-05/

  Firefox ESR:
  https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2020-06/

  Thunderbird:
  https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2020-07/

  -= Debian =-
  Debian heeft updates van firefox-esr beschikbaar gesteld om de
  kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2020-6796, CVE-2020-6798 en
  CVE-2020-6800 te verhelpen. U kunt de aangepaste packages
  installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get
  upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://www.debian.org/security/2020/dsa-4620

  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 6 en 7 om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2020-6796,
  CVE-2020-6798 en CVE-2020-6800 te verhelpen. U kunt deze updates
  installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over
  deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u
  op:

  RHEL 6:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2020:0521

  RHEL 7:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2020:0520

  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld voor SUSE 12 om de
  kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2020-6796, CVE-2020-6797,
  CVE-2020-6798, CVE-2020-6799 en CVE-2020-6800 te verhelpen. U kunt
  deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'YaST'. U kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE
  FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:

  https://www.suse.com/support/update/announcement/2020
   /suse-su-20200384-1/

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 18.04 LTS en
  19.10 om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2020-6796, CVE-2020-6798,
  CVE-2020-6800 en CVE-2020-6801 te verhelpen. U kunt de aangepaste
  packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en
  'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande
  pagina:

  https://usn.ubuntu.com/4278-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXkvNeE/4qUtG/lqjAQpnTQv+LmcfgE7eplOgekpn8FwhCvkxrE4zUvpJ
7oEl8hJKtTFoMEHqGnfN47Z4WPV2Gv3On9Aj3DHzRUepZSd5K8spHcexoEcAYD7j
Gp55STzDOEu4NI88drhwe6ZJDgispClERGBlu91s67IPWXcn2btmbyZ6jLypvOXR
AcDfJjKFYdMZrWBFUbrYKSEypc6en9n8ob3FZRyzKP1Vicmz+gXBsK3XVBACC3Q5
T8BLuFED6lBa3iTiXg/WkfWct70KjEpcbezM5fovzPGX5pewSc3ggcYi9VvX/7eP
ym+CuCBXli9iC2Jhy9xqGhzZWvTOYTiTZNIDgRWlO7wzmFrQXDtc9d2hal0Cs1sU
WaDFomHiQLHO66QcuNpfHT1umFAE4Ts5xhtCxOIQNBBGt+cnhrNpFlXAHlzGAlES
ov2avs8RyBy25KPXtyC/9E5YfFCjux4xsK6XxKXCBqtA2433HEF0M/0cBKYF8X5O
OU8+f8w29JcnmNVnOrPkB55LivSCwN5M
=yqOf
-----END PGP SIGNATURE-----