-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.07 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Firefox, Firefox ESR en
         Thunderbird
Advisory ID   : NCSC-2020-0112
Versie     : 1.07
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2020-6792, CVE-2020-6793, CVE-2020-6794,
         CVE-2020-6795, CVE-2020-6796, CVE-2020-6797,
         CVE-2020-6798, CVE-2020-6799, CVE-2020-6800,
         CVE-2020-6801
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20200227
Toepassing   : Mozilla Firefox
         Mozilla Firefox Extended Support Release (ESR)
         Mozilla Thunderbird
Versie(s)    :
Platform(s)   : Canonical Ubuntu Linux
         CentOS
         Debian Linux
         OpenSUSE OpenSUSE
         Oracle Enterprise Linux
         RedHat Red Hat Enterprise Linux
         SUSE Linux Enterprise

Update
  Centos heeft updates beschikbaar gesteld voor Centos 6 en CentOS 7
  om meerdere kwetsbaarheden in thunderbird te verhelpen.

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen. De kwetsbaarheden stellen een
  kwaadwillende in staat aanvallen uit te voeren die leiden tot de
  volgende categorieŽn schade:

  * Denial-of-Service (DoS)
  * (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  * Toegang tot gevoelige gegevens
  * Toegang tot systeemgegevens

  Onder de verzameling kwetsbaarheden heeft Mozilla enkelen aangeduid
  als 'high' maar geen enkele als 'critical'.

Mogelijke oplossingen
  Mozilla heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina's:

  Firefox:
  https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2020-05/

  Firefox ESR:
  https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2020-06/

  Thunderbird:
  https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2020-07/

  -= CentOS =-
  CentOS heeft updates beschikbaar gesteld voor CentOS 6 en 7 om de
  kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt deze updates installeren met
  behulp van het commando 'yum'. Voor meer informatie en een eventueel
  handmatige installatie, zie:

  CentOS 6 :
  https://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/2020-February
   /035649.html

  CentOS 7 :
  https://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/2020-February
   /035648.html

  -= Debian =-
  Debian heeft updates van firefox-esr beschikbaar gesteld om de
  kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2020-6796, CVE-2020-6798 en
  CVE-2020-6800 te verhelpen. U kunt de aangepaste packages
  installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get
  upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://www.debian.org/security/2020/dsa-4620

  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.1. U kunt deze
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'.
  U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden
  van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer
  informatie, zie:

  https://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2020-02/msg00078.html

  -= Oracle =-
  Oracle heeft updates beschikbaar gesteld voor Oracle Linux 7. U kunt
  deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer
  informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:

  https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2020-0576.html

  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 6, 7 en 8 om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt deze
  updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer
  informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:

  RHEL 6:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2020:0521

  RHEL 7:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2020:0520

  RHEL 8:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2020:0565

  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld voor SUSE 12 om de
  kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2020-6796, CVE-2020-6797,
  CVE-2020-6798, CVE-2020-6799 en CVE-2020-6800 te verhelpen. U kunt
  deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'YaST'. U kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE
  FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:

  https://www.suse.com/support/update/announcement/2020
   /suse-su-20200384-1/

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 18.04 LTS en
  19.10 om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2020-6796, CVE-2020-6798,
  CVE-2020-6800 en CVE-2020-6801 te verhelpen. U kunt de aangepaste
  packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en
  'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande
  pagina:

  Ubuntu 16.04 LTS
  https://usn.ubuntu.com/4278-2/

  Ubuntu 18.04 LTS en 19.10
  https://usn.ubuntu.com/4278-3/

  Ubuntu 18.04 LTS en 19.10
  https://usn.ubuntu.com/4278-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXleYPE/4qUtG/lqjAQo/Fgv9GlXZjAV7fMqozemdlLA5AEVZRRmO8Won
S7qTl4ZtglDCCnbgtjT8TzACZ+ra3Nsf11vu+Ba45Gl8WQUVT/o7MbJK0KIMybuc
TOINlLe5khBgu9YG9xEUzqXTYKNzdJeo+LlgAL+DxJ2mV5GuhjsBZ1A34AgBBVYm
55WuP65Gd+m76BJ3t8jGVmbQpqEfW+i82wZTdlf7qHWz+4zPFIgMRAXxJdt+bZhS
sDF84M7qqdDMttaLmjnOa38O23pQQo+pLNSyGdg0WCSvKvw2KtbCseHyMESLBlu6
oAe5sw89PCWkEGgGTLZ62+nmyJWJe5/LSHg+e/iWIJ1pZ8x7Fw41vx6qqX9jW9k0
EU57R+KcWg6AcEreyTieF0vt0C1mzu3PB7UOumtPbzZ+1R3nTDCwsWGc6iIQUp37
OlCsK5fta6btNsLc9BKWvCV5Pl5e9HJmUXamOoffTYia4KeWUkvX4YeukvJIhxXc
7nXFE4d63+6aSrDhMoaFxX0loFL+XzhK
=hNol
-----END PGP SIGNATURE-----