-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Microsoft Malware
         Protection Engine
Advisory ID   : NCSC-2020-0114
Versie     : 1.00
Kans      : low
CVE ID     : CVE-2020-0733
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20200211
Toepassing   : Microsoft Malware Protection Engine
Versie(s)    :
Platform(s)   : Microsoft Windows

Beschrijving
  Er bevindt zich een kwetsbaarheid in Microsoft Malware Protection
  Engine. De kwetsbaarheid bestaat in het Windows Malicious Software
  Removal Tool (MSRT) doordat het onjuist omgaat met de verwerking van
  junctions. Misbruik van de kwetsbaarheid vereist dat de
  kwaadwillende uitvoerrechten heeft en gebruik maakt van een speciaal
  geprepareerd bestand.

Mogelijke oplossingen
  Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven
  kwetsbaarheid wordt verholpen. We raden u aan om deze updates te
  installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheid, de installatie
  van de updates en eventuele work-arounds vindt u op:

  https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXkMF30/4qUtG/lqjAQrx1gv+O5F+UKhuff/8MmtFzWGS58aXiB1CE6iD
aKWCiG0ezIBXFw5d9Q0Do2oCykXhk68EwOsaCUxd3eNAWozXVgXnbeOvyZ9iUhi5
2xTZ+npeScz2IFxH1Lr+NgQGJTLfU0EKHkX2cssJ2liwXK2eQPPmT4g+rc6TQajy
HRIYCNmhTU2r8/389DEX3mFvEx4jFySWTez5WcRzWhJKtxhT7lcAUzpV5/OCPzoc
9PNag7hlEfrbrue5sOb4Iomd21QFeZO2nVPCEUtuKOYWOv2VL5BmGwesqzJeQb99
ugQehJgT+LAIr98Wf11TgTJNkAoRd8QcNBKK+pmhr2Ay+GHNGcHmOqbGMChtN7oP
Xo7LWHTukaQqX+USVl9JyHRAZ2OymzLpiJgqRpgpfB0QD5Bz0tEExpgorfAlLCge
EELh27A9e0m8Juu1F+c4usWtxluDLGojQrCkyy70m5DcZs+7q3Uo4vPrX5fIbE1t
2mqmZaug5ZIaY4O5uytKIQyfyDH13Qfr
=GT2Z
-----END PGP SIGNATURE-----