-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Office
         producten
Advisory ID   : NCSC-2020-0115
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2020-0693, CVE-2020-0694, CVE-2020-0695,
         CVE-2020-0696, CVE-2020-0697, CVE-2020-0759
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Cross-Site Scripting (XSS)
         Manipulatie van gegevens
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Spoofing
Uitgiftedatum  : 20200211
Toepassing   : Microsoft Office
         Microsoft Sharepoint
Versie(s)    :
Platform(s)   : Microsoft Windows

Beschrijving
  Er bevinden zich meerdere kwetsbaarheden in Microsoft Office
  producten. De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat om
  een Cross-Site Scripting (XSS)-aanval uit te voeren, om willekeurige
  code uit te voeren, om gegevens te manipuleren of om een
  beveiligingsmaatregel te omzeilen.

  Een interessante kwetsbaarheid in Excel met kenmerk CVE-2020-0759
  ontstaat doordat het geheugenobjecten onjuist verwerkt waardoor het
  uitvoeren van willekeurige code mogelijk is met de rechten van de
  gebruiker. Een voorwaarde is dat de gebruiker een speciaal
  geprepareerd bestand opent of een gecompromitteerde website bezoekt.

  De kwetsbaarheden in Microsoft SharePoint ontstaan doordat een
  geauthenticeerde kwaadwillende speciaal geprepareerde webverzoeken
  naar de SharePoint server stuurt waardoor een Cross-Site Scripting
  (XSS)-aanval mogelijk is. Een dergelijke aanval kan leiden tot de
  uitvoer van willekeurige scriptcode in de browser.

  Hieronder staat een overzicht van de verschillende kwetsbaarheden
  beschreven per component en de CVSS-score.

  Microsoft Office:
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID    | CVSS | Impact               |
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2020-0695 | *  | Spoofing              |
  | CVE-2020-0696 | *  | Omzeilen van beveiligingsmaatregel |
  | CVE-2020-0697 | *  | Manipulatie van gegevens      |
  | CVE-2020-0759 | *  | Uitvoeren van willekeurige code   |
  |---------------|------|-------------------------------------|

  Microsoft Office SharePoint:
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID    | CVSS | Impact               |
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2020-0693 | *  | Cross-Site Scripting (XSS)     |
  | CVE-2020-0694 | *  | Cross-Site Scripting (XSS)     |
  |---------------|------|-------------------------------------|

  * Microsoft heeft geen CVSS-score bekend gemaakt voor de betreffende
  kwetsbaarheid.

Mogelijke oplossingen
  Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven
  kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te
  installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie
  van de updates en eventuele work-arounds vindt u op:

  https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXkMF10/4qUtG/lqjAQrWUQwAjzCXE+zOLmqWQAhAbWeLma7xgZQ8N4+4
ZklBtbVW6vMloDHS/cqXLdw/4zl51zkM7spBqMYwRaB8J/ZiYUF1Spa/idfI+bxe
6PAgzKnp1L+x0Pqxw9RVy0HDwfmZCoUBP5+VnlawOyzmd7al6rkSPWaqQVbqOGWJ
zbGd9uRjwiFje/BeTWMt3dAIvJ1pqHfDysHI7FQcFBvBAEe1Yd40gGjTONV9AifS
T9VJTlrbStJNOzYblgheDEu1ydAOeUhXaYYGjVvKQbtmmIAQu0YHfHFPfJr2y/s+
aLaTPdXXexUyWAleYMK9I/9ibExm8kc3dsCGAZhnsHK0qywzv0nu4WwGDA4xM8R3
oTAHK6i3/Hp0oNNPq7azGAfiq8UZQI5GiTXHFGD9JNiS3fqy1LSMUphqUjCkUule
dNASDwK/joV9kI3QR+g1nXFBVrDZAVdmlS3XpoBaDmYQMd8mdAKFZgnDUUFEiLBJ
i1FBUikt/zrc1F4EWB6vAmreXv/FBA1x
=54Fg
-----END PGP SIGNATURE-----