Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Exchange Server

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.00 11-02-2020 NCSC-2020-0116  
 
medium
high
Signed-PGP →  
11-02-2020
medium
high
NCSC-2020-0116 [1.00] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
  • Verhoogde gebruikersrechten
Omschrijving

Omschrijving

Er bevinden zich meerdere kwetsbaarheden in Microsoft Exchange Server. De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat om willekeurige code uit te voeren of voor het verkrijgen van verhoogde rechten.

De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2020-0688 bestaat door een onjuiste afhandeling van objecten in het geheugen. Bij succesvol misbruik van deze kwetsbaarheid stelt het een kwaadwillende of afstand in staat om willekeurige code uit te voeren met SYSTEM-rechten. Misbruik van deze kwetsbaarheid vereist het versturen van een speciaal geprepareerd e-mailbericht naar de Exchange server.

De kwetsbaarheid met kenmkerk CVE-2020-0692 betstaat doordat een kwaadwillende op afstand parameters wijzigt in het Security Access Token en doorstuurt naar de Exchange server om zich voor te doen als een andere gebruiker. Een voorwaarde voor misbruik van de kwetsbaarheid is de beschikbaarheid en het gebruik van Exchange Web Services (EWS) binnen de aan te vallen omgeving.

Hieronder staat een overzicht van de verschillende kwetsbaarheden beschreven per component en de CVSS-score.

Microsoft Exchange Server:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2020-0688*Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2020-0692*Verkrijgen van verhoogde rechten
  • Microsoft heeft geen CVSS-score bekend gemaakt voor de betreffende kwetsbaarheid.

De inschaling van het beveiligingsadvies is medium/high. Zodra voor de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2020-0688 meer informatie, Proof-of-Concept-code of een exploit verschijnt, verandert de inschaling direct naar high/high.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Microsoft Windows

Microsoft Exchange Server

2010 2013 2016 2019

Oplossingen

Oplossingen

Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven
kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te
installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie
van de updates en eventuele work-arounds [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2020-0688, CVE-2020-0692

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 27
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Complex 1
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Root/Administrator-rechten
high
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Ja
medium
Lekken van (gevoelige) informatie Nee
low
  Versie 1.00 11-02-2020 NCSC-2020-0116  
 
medium
high
Signed-PGP →  
11-02-2020
medium
high
NCSC-2020-0116 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.