-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.02 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Exchange Server
Advisory ID   : NCSC-2020-0116
Versie     : 1.02
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2020-0688, CVE-2020-0692
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20200227
Toepassing   : Microsoft Exchange Server
Versie(s)    : 2010
         2013
         2016
         2019
Platform(s)   : Microsoft Windows

Update
  Diverse bronnen melden dat zij verhoogde scanactiviteit naar
  Microsoft Exchange-installaties waarnemen. De verhoogde
  scanactiviteit omvat o.a. het opvragen van de /ecp/default.aspx
  webpagina. Het resultaat van de scan stelt vast of de Microsoft
  Exchange-installatie kwetsbaar is voor de kwetsbaarheid met kenmerk
  CVE-2020-0688.

Beschrijving
  Er bevinden zich meerdere kwetsbaarheden in Microsoft Exchange
  Server. De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat om
  willekeurige code uit te voeren of voor het verkrijgen van verhoogde
  rechten.

  De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2020-0688 bestaat door een onjuiste
  afhandeling van objecten in het geheugen. Bij succesvol misbruik van
  deze kwetsbaarheid stelt het een kwaadwillende op afstand in staat
  om willekeurige code uit te voeren met SYSTEM-rechten.

  De kwetsbaarheid met kenmkerk CVE-2020-0692 bestaat doordat een
  kwaadwillende op afstand parameters wijzigt in het Security Access
  Token en doorstuurt naar de Exchange server om zich voor te doen als
  een andere gebruiker. Een voorwaarde voor misbruik van de
  kwetsbaarheid is de beschikbaarheid en het gebruik van Exchange Web
  Services (EWS) binnen de aan te vallen omgeving.

  Hieronder staat een overzicht van de verschillende kwetsbaarheden
  beschreven per component en de CVSS-score.

  Microsoft Exchange Server:
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID    | CVSS | Impact               |
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2020-0688 | *  | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2020-0692 | *  | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  |---------------|------|-------------------------------------|

  * Microsoft heeft geen CVSS-score bekend gemaakt voor de betreffende
  kwetsbaarheid.

  De inschaling van het beveiligingsadvies is medium/high. Zodra voor
  de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2020-0688 meer informatie,
  Proof-of-Concept-code of een exploit verschijnt, verandert de
  inschaling direct naar high/high.

Mogelijke oplossingen
  Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven
  kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te
  installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie
  van de updates en eventuele work-arounds vindt u op:

  https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXle8W0/4qUtG/lqjAQr+/Av/cqP0SUGucd0YMl9MD0bPzN95vm6JZDRp
ktylT/iorc/LiX5pl+++hwRt8F74IPpdpkm125R1XdXwXItwIZlVtSH64dwchr6O
+YIqCi7P+dcl8bGXZBSXFHNBFBVOXk4As39Y1qFO+Ny/D4GBDBXufQcNVco6El+z
hKi5DYmd8V+zlDzSP+krYVyW9WrMo3bys4f3UmUhSFfw4zzFJRG8I3z8GzrUHF8C
dn3FE07rJKS+4wcs+McZ/lBYk1xXmirKN/+Jg+vhCySaL7HmXpW4clf32IhYnKDC
opAI8nh1p2s0VpmHM/GhzOrhEnIZEQV6adsntLHwS4ZjEEORwi5xivxCcNEgpXQV
Cw0xxt2nrxUBLUgNSqvMRc7mNdef3rW4QjZnFG6oTJNVHuogaeCQcxruO3Pz1/T+
fsau9T5Mjg1E5fgz3v3ce9PcTMnWr4IVlJfloOehs6fqcht3ME0J5mIPOGBleQ58
YXupDpJ1Pq9lVNHxtsey8aIG6kOjWu3B
=Wdw+
-----END PGP SIGNATURE-----