-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft browsers
Advisory ID   : NCSC-2020-0117
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2020-0663, CVE-2020-0673, CVE-2020-0674,
         CVE-2020-0706, CVE-2020-0710, CVE-2020-0711,
         CVE-2020-0712, CVE-2020-0713, CVE-2020-0767
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20200211
Toepassing   : Microsoft Internet Explorer
Versie(s)    : 9, 10, 11
Platform(s)   : Microsoft Windows

Beschrijving
  Er bevinden zich meerdere kwetsbaarheden in de Scripting Engine,
  Microsoft Edge en Microsoft Internet Explorer. De kwetsbaarheden
  stellen een kwaadwillende in staat om willekeurige code uit te
  voeren, om gevoelige gegevens te bemachtigen of voor het verkrijgen
  van verhoogde rechten.

  Hieronder staat een overzicht van de verschillende kwetsbaarheden
  beschreven per component met de CVSS-score.

  Microsoft Scripting Engine:
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID    | CVSS | Impact               |
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2020-0767 | 4,20 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2020-0710 | 4,20 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2020-0711 | 4,20 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2020-0712 | 4,20 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2020-0713 | 4,20 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  |---------------|------|-------------------------------------|

  Microsoft Edge:
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID    | CVSS | Impact               |
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2020-0663 | 4,20 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  | CVE-2020-0706 | 4,30 | Toegang tot gevoelige gegevens   |
  |---------------|------|-------------------------------------|

  Internet Explorer:
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID    | CVSS | Impact               |
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2020-0673 | 7,50 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  |---------------|------|-------------------------------------|

  Microsoft meldt openbare publicatie van de kwetsbaarheid met kenmerk
  CVE-2020-0706.

Mogelijke oplossingen
  Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven
  kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te
  installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie
  van de updates en eventuele work-arounds vindt u op:

  https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXkMFyU/4qUtG/lqjAQpRmQv+O1enBtGB+Skkh2hvxc0cJj2H1D5eIz2H
uIpr7RC+4Qn0SiEdMnv4J4MSRxaIx51xtueFrIxkhaetLih/ixBGAKQQouaSS4pw
xBLkgXe4vzxaCjnTocbsFBZTSABchRh+yhjQOZLvUJmXkEzEszUEfx9kEZCuT90t
Jg1W1K2GKmH4N7nj0Va6HYmRRL3TtPYNa8JGePBX9qBeIJl86yEn7qVThgLg8/ke
4fsG1FrRYbuBYUWNr7B606VCbXBlaUIV5G3qb8FAtucWvdOyqPK48wtyTyaTpcEi
e+X37l78VlgxkKNsZzB3xuWkmXyf/rSC6VpYKN6oUObEyiX3j1NGVanZ4/Dk/YeG
BU8iSdKPfy/6dXBWzbvd3/YrYrF852yB1Oke7dwNjHY0PdkAKz1Ssw8/P7ER0V6M
FOmxN6vSkQqjnMfvXxfX2ZRS0rvdpHIm2FkLZ6eH1ykQ4pwC6JcgQlRY/erYVsYy
vO7Z1qrIcMXMzzOKYYFPeiv7g4NKcmuk
=zcZ8
-----END PGP SIGNATURE-----