-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Microsoft SQL Server
         Reporting Services
Advisory ID   : NCSC-2020-0118
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2020-0618
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20200211
Toepassing   : Microsoft SQL Server
Versie(s)    : 2012
         2014
         2016
Platform(s)   : Microsoft Windows

Beschrijving
  Er bevindt zich een kwetsbaarheid in Microsoft SQL Server Reporting
  Services (SSRS). De kwetsbaarheid bestaat in de Reporting
  Service-instantie door een onjuiste verwerking van pagina verzoeken.
  Bij succesvol misbruik van de kwetsbaarheid stelt het een
  geauthenticeerde kwaadwillende op afstand in staat om willekeurige
  code uit te voeren met de rechten van het Reporting Service-account.
  Dit is mogelijk met behulp van een speciaal geprepareerd verzoek.

Mogelijke oplossingen
  Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven
  kwetsbaarheid wordt verholpen. We raden u aan om deze updates te
  installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheid, de installatie
  van de updates en eventuele work-arounds vindt u op:

  https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXkMFwE/4qUtG/lqjAQqC5Qv/c4BVPf5vQW6fdTXpQatkMfhD5VvfZ4Ds
M8yCmgAgEB4z9gpM9AL7wCHY7KykIbp5rNf2vbvn3Ad/2aBKSyU2Vhid5v5Bz96e
P8W6KUnV9RDMpil4yjDSzbI5mSIcN4hiWW0FYDdCnP2p3ZCn4AFZ1C3kofWV0eW/
WKa3D07cYxQRdS09dKDO8H+c16IFpTXank2tvNQdhrYn9yNZMYhHTtzPPyAwhHWg
oLPlQf6qJ/KgcFAs7S9WfwzhkyiGc3wFO4iSC99ofh63eywrOzp9QFjI0UorPu7/
o8ndW2Mvg4msSJoSxavuzJu8x5wEAvyokhUeuUpr8lOJH/r1aualihiQum5DsOmJ
6l5P4gRMZVh7MzK+tHTH0YWINf3A4EtawTTt/tgUuOXFjcKMKJsezQlRMrerP4KM
GwDX9rxdpBTBh7wzO/S4eGc/F4eglqRStq5U1ARKlMSspPcO8yc0atiew+8Yd8sh
N0rfaFQUXVIiy5sHWJGlQdhENqavOi7o
=eZNH
-----END PGP SIGNATURE-----