-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Microsoft SQL Server
         Reporting Services
Advisory ID   : NCSC-2020-0118
Versie     : 1.01
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2020-0618
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20200220
Toepassing   : Microsoft SQL Server
Versie(s)    : 2012
         2014
         2016
Platform(s)   : Microsoft Windows

Update
  Er is Proof-of-Concept-code verschenen. De inschaling wordt
  aangepast naar H/M

Beschrijving
  Er bevindt zich een kwetsbaarheid in Microsoft SQL Server Reporting
  Services (SSRS). De kwetsbaarheid bestaat in de Reporting
  Service-instantie door een onjuiste verwerking van pagina verzoeken.
  Bij succesvol misbruik van de kwetsbaarheid stelt het een
  geauthenticeerde kwaadwillende op afstand in staat om willekeurige
  code uit te voeren met de rechten van het Reporting Service-account.
  Dit is mogelijk met behulp van een speciaal geprepareerd verzoek.

Mogelijke oplossingen
  Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven
  kwetsbaarheid wordt verholpen. We raden u aan om deze updates te
  installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheid, de installatie
  van de updates en eventuele work-arounds vindt u op:

  https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXk6Pnk/4qUtG/lqjAQpJTAwArtdZpSutC9L867DZsY3h2UqYkuqLX+Tm
n2h1HNKwgoVwsaIGARuWXYFnZ+Vau2SEyq66nUMTw6gaxiIImEBX47RobYYDxDgw
Q9C//7fh0+4foTTujS5ux/SB6oJtSknnJpaFgOb9S8T/O19Q0jSwKIf4hH1y34XN
S9mKJWc2Eh/l3lRA6E6lLLmm69L9r3Ftkc6APSNhRU3w6nrn5ZLgXc8H51aDtKNF
/vELj3P9o4mypMsYoGIpmH3CCFz/hVvoMyfue3xNpLvVfnjJowI6IOLggYkFyQ5e
PGJ2w2hqkrJpRs8iecRwfLjeyfJw8l3slJr9krQ/qsTrZuOLIXi1rUgBKWyIcSCO
7g7lKHWE5ocTQI0kzGOxf/SH8EvLjLuoGKwvbRAlyQY/rRwBuI6ewR0vEFIQCEOz
Hj7+M2Vie/DpH5HcSkaQL6eANUh6XV0u2AZLXHQFjwAbzcmcw2ruc2ynE3bfZEOq
aVIZm+SS8dM0PrxY1JA6EB2KZpZpJdAj
=6/Tx
-----END PGP SIGNATURE-----