-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Intel Converged Security
         and Management Engine (CSME)
Advisory ID   : NCSC-2020-0119
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-14598
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Toegang tot systeemgegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20200212
Toepassing   : Intel Core
         Intel Xeon
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Intel heeft een kwetsbaarheid verholpen in de Converged Security and
  Management Engine (CSME). De kwetsbaarheid stelt een lokale
  geauthenticeerde kwaadwillende met verhoogde gebruikersrechten in
  staat een Denial-of-Service te veroorzaken, om verhoogde rechten te
  verkrijgen en om toegang tot gevoelige gegevens te verkrijgen. De
  CSME is een autonoom subsysteem waarin geavanceerde
  beveiligingsmaatregelen zijn ondergebracht.

  Intel waardeert deze kwetsbaarheid volgens de CVSSv3 methode met een
  score van 8.2.

Mogelijke oplossingen
  Intel heeft firmware-updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te
  verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory
   /intel-sa-00307.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXkP1HU/4qUtG/lqjAQqL6Qv+L11T1V1TvkxLZVw5MpRQnRMXxDKZx0w2
bvnE2BO6ewN97OudHOuSpKc7tnT0ZjrS2MMem92lNFCGxb+R5HhTi1gEjvn79UVx
JkTjb77IDYhzIsVqtbiXNMC8XSdyyg4/ieXBkGwM4CTZ2XR96mE2ARbTrJ8dpYrO
qXASZP32WO+IZsJnOPv27IOhnbjnjwUvpRSJhAJSmY+JlLeD4cjZpWoFnl61k7sK
11dq/bCHNSRfCFnwoho6pycx2r4Mq2WkoMgz2lg2VnHBzs0sfeOSZE9JlX5o/bHj
rk2xpYLEAkcn8xt9rcipnpnA+ba86JssvkoRC0hk7SVTJGLRCkVReCH7B03EsaN8
HmNkTHBvQQdA5iV5Ztfnp8otyzlHfCecJXj5wQkZS1+CQi0xg7G93fIikuuWLop1
uyjG4dxOdSHAZ7FErlrFetrcLNPPpSuofstp1aQYXUGNk26SomtZ9rpf2tqFZSST
+j5F4w0k3DX03uwUSrQ0SO8Tflh19JTY
=PuI2
-----END PGP SIGNATURE-----