-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in PHP
Advisory ID   : NCSC-2020-0120
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2020-7059, CVE-2020-7060
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20200212
Toepassing   : PHP
Versie(s)    : < 7.2.27
         < 7.3.14
         < 7.4.2
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in PHP. De kwetsbaarheden stellen
  een kwaadwillende op afstand in de gelegenheid een Denial-of-Service
  te veroorzaken of om mogelijk systeeminformatie te verkrijgen.

Mogelijke oplossingen
  PHP heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina's:

  Version 7.2.x:
  https://www.php.net/ChangeLog-7.php#7.2.27

  Version 7.3.x:
  https://www.php.net/ChangeLog-7.php#7.3.14

  Version 7.4.x:
  https://www.php.net/ChangeLog-7.php#7.4.2

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXkP1UU/4qUtG/lqjAQpvMQv/UrUnQQ1zcddnMKlH0sVuoIcBcUSgDrwV
kwhGqOfxG4lpTOcYGg5g4d7U2r5C01EvxsRsUl2OE7s85JynCC4qdpkMTvlG5CkG
w9LhlBlNbShHERzM5QleaxItIPFSUh41DVyfwlZQ/XZDdAPz0jc+SXkUZLZD3Yx1
LiB3S/Idjrdi38+LKdRX0VVFNj4G6D933TO9agwU4hNVtHvPYdxvnqLBL0/6lyrT
5bn+ueTAyH3qgmrBbgg6qUv4OyRKAsoSIg/eNCpbfK+G5zhUXnmXECUAvcbA5XrH
eibjG8rl6mfzlNUWQFcaytFsBR1t2aJL2qxPNqz1sSKFvEwKr+QbClBYgTbqgXK3
Ezi5ExMP5ZxydH7CSpxdGN2fKdershdmOzyccncYSKQjv0sTMigaI4X9ExynnggV
YwOPAPZ6Y2TXtKfUpfrD08iao63aVUOAiYESTUf+S41iJIjENNpfFDtoIvD4yYWv
+YFGviVDV8LOzsUa/nxn8e7Q760C9D0W
=soit
-----END PGP SIGNATURE-----