-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in PHP
Advisory ID   : NCSC-2020-0120
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2020-7059, CVE-2020-7060
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20200219
Toepassing   : PHP
Versie(s)    : < 7.2.27
         < 7.3.14
         < 7.4.2
Platform(s)   : Canonical Ubuntu Linux
         Debian Linux

Update
  Ubuntu heeft updates beschikbaar gesteld voor PHP 7.3 om de
  kwetsbaarheden te verhelpen. Debian heeft updates beschikbaar
  gesteld voor PHP 7.0 en PHP 7.3 om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in PHP. De kwetsbaarheden stellen
  een kwaadwillende op afstand in de gelegenheid een Denial-of-Service
  te veroorzaken of om mogelijk systeeminformatie te verkrijgen.

Mogelijke oplossingen
  PHP heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina's:

  Version 7.2.x:
  https://www.php.net/ChangeLog-7.php#7.2.27

  Version 7.3.x:
  https://www.php.net/ChangeLog-7.php#7.3.14

  Version 7.4.x:
  https://www.php.net/ChangeLog-7.php#7.4.2

  -= Debian =-
  Debian heeft updates van php7.0 en php7.3 beschikbaar gesteld voor
  Debian 10.0 (Buster) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:

  PHP 7.3:
  https://lists.debian.org/debian-security-announce/2020/msg00029.html

  PHP 7.0
  https://lists.debian.org/debian-security-announce/2020/msg00031.html

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 16.04 LTS,
  18.04 LTS en 19.10 om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:

  https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-security-announce
   /2020-February/005328.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXk1xJU/4qUtG/lqjAQrrWwv/R9z1GzvE4AiMB3PFFH4DDbeKfV9eZTAu
tePiNk66zGQaFVziqmAdD6cRyew/ezfgxoK1enGKUMgEHKsbrBM8twgkGw1NJF2R
9bnKebmLRqK4/JyaGLpS7FNd+7avMPT/pofFW28bBWo6i4uUXr43X6mr+BfS/TNG
FwHSoWCCWEt/UkoK6KbDX7CUi5lIHPUKVGCLNGS9DW+Yw2TV6pKdUphmuA8TDKri
jfYNFbBbCLBuyqds2+LYdKarlDvB0/IlWo5UJAwaQS/9FRqANy08HdnWFRjFwLbl
GQc5B5NCmApVHJKZkzHbFVgEsCgvVMpP51O7+V+3JzHHCIbyvsB1t8usGuDjZJwd
VNBLXNWg1a7axOLHdQw5Kq5UpP/n273W3vlGCVsLbibmgEPN/hTADLQPtuZaLngi
YvxDf2cbWvfEYpIXrT9JlF+3SHRsOG4YiaOpsLhDWU1CzvY7md+6j/p60DusQecZ
SyJNC+G3fPENoAAR5mNZOFA0cdijeLU4
=mKlh
-----END PGP SIGNATURE-----