-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.02 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in PHP
Advisory ID   : NCSC-2020-0120
Versie     : 1.02
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2020-7059, CVE-2020-7060, CVE-2020-7062,
         CVE-2020-7063
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20200316
Toepassing   : PHP
Versie(s)    : < 7.2.27
         < 7.3.14
         < 7.4.2
Platform(s)   : Debian
         OpenSUSE
         Ubuntu

Update
  OpenSUSE heeft updates beschikbaar gesteld voor PHP. Zie "Mogelijke
  oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in PHP. De kwetsbaarheden stellen
  een kwaadwillende op afstand in de gelegenheid een Denial-of-Service
  te veroorzaken of om mogelijk systeeminformatie te verkrijgen.

  De advisory van OpenSUSE voegt kwetsbaarheden toe met kenmerk
  CVE-2020-7062 en CVE-2020-7063. Deze toevoeging brengt geen
  verandering van inschaling teweeg.

Mogelijke oplossingen
  PHP heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina's:

  Version 7.2.x:
  https://www.php.net/ChangeLog-7.php#7.2.27

  Version 7.3.x:
  https://www.php.net/ChangeLog-7.php#7.3.14

  Version 7.4.x:
  https://www.php.net/ChangeLog-7.php#7.4.2

  -= Debian =-
  Debian heeft updates van php7.0 en php7.3 beschikbaar gesteld voor
  Debian 10.0 (Buster) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:

  PHP 7.3:
  https://lists.debian.org/debian-security-announce/2020/msg00029.html

  PHP 7.0
  https://lists.debian.org/debian-security-announce/2020/msg00031.html

  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheid te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.1. U kunt deze
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'.
  U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden
  van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer
  informatie, zie:

  https://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2020-03/msg00078.html

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 16.04 LTS,
  18.04 LTS en 19.10 om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:

  https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-security-announce
   /2020-February/005328.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXm9Ew0/4qUtG/lqjAQqoeQv+OI3BDZyiMJpNVJn6ahSskGpKqgc6Nmkv
kZp0wJqPmx3aB7tKD5KhEOXYKJq+jrm/3himD9RdNWcuJqNJmcDotlxWW7TqXKFI
EAu9yAKHZ2BrZ6vDCHVuhu5uF7RTf7sXEjX+Cydz9+08jn6kFqxP8WiPezlZpQGG
OGL8s0AB8Kf6VK5Mh/WjxhFDRWvNflmXHvhmxaNRfJeX/FwLhQw1TFULgDFglrg2
SyDcqHL3OdZlEyD7XiHpq8h+z31v2kDML+6ejmDOj6adbL9i0uGgzui7wjIM7rLQ
Xig12CqpIaKvUYvpefQx1en8KJqIbG9+Ik+4/6uaqV/F0OPGPj/XZuuZkh0UiGUk
QGTbb28uMDh5VQg0arLqNWqEoSiz+xAK2X+xaGFJ/Do9lvkWbvAuSNaccRgZ6C4a
uMPGaRjbZP+ClYTAiruqZCq47DtQ7x9q9yywvvT6NtxiuOPIq2OC9Xag5dJhE6V/
j7knmBMEjf4nar07unx7PGl97DaK0h03
=Jrje
-----END PGP SIGNATURE-----