-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in MISP
Advisory ID   : NCSC-2020-0121
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2020-8890, CVE-2020-8891, CVE-2020-8892,
         CVE-2020-8893, CVE-2020-8894
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20200212
Toepassing   : CIRCL Malware Information Sharing Platform (MISP)
Versie(s)    : < 2.4.121
Platform(s)   :

Beschrijving
  De ontwikkelaars van MISP hebben updates uitgebracht voor
  kwetsbaarheden in MISP. De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende
  in staat om mogelijk eenvoudiger een brute-force aanval uit te
  voeren en toegang tot gevoelige gegevens te verkrijgen. Er zijn geen
  verdere details over de kwetsbaarheden bekend gemaakt.

Mogelijke oplossingen
  CIRCL heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  Voor de kwetsbaarheden met de kenmerken CVE-2020-8890,
  CVE-2020-8891, CVE-2020-8892 zie:
  https://github.com/MISP/MISP/commit
   /c1a0b3b2809b21b4df8c1efbc803aff700e262c3

  https://github.com/MISP/MISP/commit
   /934c82819237b4edf1da64587b72a87bec5dd520

  Voor de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2020-8893 zie:
  https://github.com/MISP/MISP/commit
   /3d982d92fd26584115c01f8c560a688d1096b65c

  Voor de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2020-8894 zie:
  https://github.com/MISP/MISP/commit
   /9400b8bc8699435d84508e598aca98a31affd77c

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXkP1hk/4qUtG/lqjAQqQPwv/YeIeb/rHsgLtE5Lhhddzl0HC3Ki0jpq0
XhtAIo+N7otCjIzmpNRcPyJceW4cuR+FQ55AwEp2Klkwr1JIPLGXSqnWBG/Mtyfs
yyuu79hteiqTMr2ReS05OmQdeyWEIaEzNMa2pTxgErQzQmOqBqQdge7q+npnGPL+
qNMyH3TM7RbZvNmau6kHjYVai2nDEpI4JFqhj+KsNTmryYlsWrcc+zuljka5Pyza
U4a3kQQB2H/R0gYZKeXkYWNKCMgGjagyApdGzxPq4oa5Ywx9749f8TNHN40M3pd1
yCBP0f+2OuH2fOO64eLniWgwYxIoivIsMBmYW0GAekumA1IojAGaVJfos4237jnZ
P79BljOCPW4ulxcHRLNnijw7Cqy3dYziC+P0rDK+kJK+1qqmRDCR34Vk8hKhV8Ya
nqX8q8+mIMKhNezQGPIfJzS2v816vzPtdbMAemslVXQ6HaLDzrQ7PDPEMCjK2/v+
ef+B9znCxTYsNExG286lu+PNJyjWdcyr
=Zi8W
-----END PGP SIGNATURE-----