-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Red Hat OpenShift
Advisory ID   : NCSC-2020-0122
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-13734, CVE-2019-19335
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20200212
Toepassing   : RedHat OpenShift
Versie(s)    : < 4.2.18
Platform(s)   :

Beschrijving
  Red Hat heeft kwetsbaarheden verholpen in OpenShift. De
  kwetsbaarheden stellen een lokale geauthenticeerde kwaadwillende in
  staat gevoelige gegevens te achterhalen en een Denial-of-Service te
  veroorzaken met mogelijk het uitvoeren van willekeurige code tot
  gevolg.

  De kwetsbaarheden bevinden zich in de onderdelen
  ose-installer-container, ose-baremetal-installer-container en
  ose-cli-artifacts-container.

Mogelijke oplossingen
  Red Hat heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2020:0463

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXkQfNU/4qUtG/lqjAQqXaQv/eL2smxXlxNPON0eCjGVwyh51MFZyV4g9
0qq/2gziF7rxiXTJTA/L3ZSxGeidy51A50dTDvMGcRNslWUr2j+wx/HZqDXDnxU9
BBiYyDuhLVQcRVwPL87CKtH5J9SRGIDeCjbY+caCtIkgeIUCneQ+PHG0cBFTaUuw
jaj0YJp9/cc8wBfuNn4Zh+7/VgaRsEXgfnl3wMpoBKvefs0cPARRwIr9VXoo3KCl
wR82SgIO3iSXVjIP3djTajKUYHG5gDhPLZdCm7XmPi3FYHNNAO4c+al6anvaSbqR
V1k/hnKy3JnFMlqI36phbBkHaVfW0G17vg2k7lAcsgPdCleeHAeE+gHNdwlnuFBa
WdbwKZy4lSFnzrp8v2zuyeMs2TLUqn3fdlGJLcZ8Uts3v3NPJVjUsTAEqurAw6+V
OnlFtqaMy+6snHL/hJ4yDCAoQFiURo97CfUNCj++n+5+cwAtx+Mb54RGutdDMlYQ
GOSczN5ju0+ar4QcounUU7dh7oym9mtr
=1Ifc
-----END PGP SIGNATURE-----