-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Atlassian Jira
Advisory ID   : NCSC-2020-0123
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-20098, CVE-2019-20099
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Cross-Site Request Forgery (XSRF)
Uitgiftedatum  : 20200213
Toepassing   : Atlassian JIRA
Versie(s)    : < 8.7.0
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in Atlassian Jira. De
  kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende op afstand in de
  gelegenheid te interacteren met een webapplicatie onder de rechten
  van het slachtoffer.

Mogelijke oplossingen
  Atlassian heeft een nieuwe versie uitgebracht om de kwetsbaarheden
  te verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande
  pagina's:

  CVE-2019-20098
  https://jira.atlassian.com/browse/JRASERVER-70605

  CVE-2019-20099:
  https://jira.atlassian.com/browse/JRASERVER-70606

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXkVs30/4qUtG/lqjAQqUWAv/UVFsifNJOvlTrlXeYE0msbP/ZYuK9lvk
xqDD23SSwpZ5vejQ0An4hh4TIyd1jmMv40uJT+qV52jaxR8UC8soKrVpNx+1KSaz
EwSlICv4gOStof2oGIIVMejw8VZmTg3lhoAb9KZbBhEmMbFKd7pkEoE968AFvbhb
5egafY9FdEqnXqqGErmeFDkA7OgMfMKEbU4PM60YUfLjorI1IkbIJdMLRYoT7htD
2wehhRvVpfph3XAolo1cgoLXoqSJqzgMCa91TM+BLQlawFISbztsjKVvK9kPHLuw
xQnhJKxioD9C2Rrwzwav0fwnC5RNnQT3hTsdtYClF0U8ABkTLml/UolfepH/jlYg
64bbgEfKf1NP23pLhZ7bbW+J4G0kn5aFU6UkJWrkVPO1bqEq7QtSD177Z3xj//dw
Flzm3PeRTdgZ+l2sDbgQ6KUT/PYSWiL6zkHvcOHjOPd20e6XJyaMoCKQqEfClZPk
x9rs1sDbeGeSE9o9JfJOVeCKbZeZ/oUa
=Xdd1
-----END PGP SIGNATURE-----