-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Meerdere kwetsbaarheden verholpen in ABB eSOMS
Advisory ID   : NCSC-2020-0124
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-19000, CVE-2019-19001, CVE-2019-19002,
         CVE-2019-19003, CVE-2019-19089, CVE-2019-19090,
         CVE-2019-19091, CVE-2019-19092, CVE-2019-19093,
         CVE-2019-19094, CVE-2019-19095, CVE-2019-19096,
         CVE-2019-19097
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Cross-Site Scripting (XSS)
         Omzeilen van authenticatie
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         SQL Injection
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20200213
Toepassing   : ABB eSOMS
Versie(s)    : 6.0.2 en lager
Platform(s)   :

Beschrijving
  ABB heeft meerdere kwetsbaarheden verholpen in eSOMS. De
  kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende met toegang tot het
  produktienetwerk in staat om een Cross-site-scripting-aanval uit te
  voeren, beveiligingsmaatregelen te omzeilen, toegang te krijgen tot
  gevoelige gegevens en deze te manipuleren, of sessies van
  geauthenticeerde gebruikers over te nemen.
  De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2019-19094 betreft een
  SQL-injection kwetsbaarheid, welke door ABB is ingeschaald als
  ernstig met een CVSS score van 7.6

Mogelijke oplossingen
  ABB heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in
  eSOMS 6.0.3 en 6.1. Voor meer informatie, zie:

  https://search.abb.com/library
   /Download.aspx?DocumentID=9AKK107492A9964&LanguageCode=en&Documen
   tPartId=&Action=Launch

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXkVsy0/4qUtG/lqjAQoyIAv9H3yAC5NjHNTSz+QVIiYDtxtugsnYUoZr
ljfB4AkRrS1OUx7gugtTo0szj/Tt7lyjHRLuH+YIjE13LyrdDvJiF6nfDcIs+URy
cnB5ongZp1NLMmjLnoBT6391jmw3CPOzf88ergi7L4BDjnogea1Kg+/C24Gfg8S5
NdMjS9Aia9fOrBnBTRjZNCb9vIos0SHrEWBj/YoEaH3DSvR6J1VhNIdPMq58Q0Hq
/EVwgDNt4r2uxB3hWIa1K1EHe2mOvBkkA7z6VzU4myfxwc1oyI9hlwhct7q+U726
B5e36aFZDefOtA9WIWI7WpWRZXFl9ZC+jWkkB+kKYc6UgN6AJYed/qFtdNkS3AjJ
dfc8UcZlu68LT3SFmeujl2qjf+vtaa/LeSLjhfcTaoVbg5N/fNZ6mltHNU09Uzva
H/GcBx9/0HMQBfTZ2H1KTOlIN+6B1VCZhWujzcgB7sSEMHB7rhCJSMv1gZhs4pyx
8r/CnahrFwv1Znxg6wAWL6/flpeLkLNs
=0vO0
-----END PGP SIGNATURE-----