-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in ABB Asset suite
Advisory ID   : NCSC-2020-0125
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-18998
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20200213
Toepassing   : ABB Assetsuite
Versie(s)    : 9.6 en lager
Platform(s)   :

Beschrijving
  ABB heeft een kwetsbaarheid verholpen in Asset Suite. De
  kwetsbaarheid stelt een ongauthenticeerde kwaadwillende met toegang
  tot het produktienetwerk in staat om toegang te krijgen tot
  resources waar de kwaadwillende niet voor is geauthoriseerd. De
  kwaadwillende hoeft hiervoor slechts de url van de resource te
  kennen door deze te achterhalen of raden.

Mogelijke oplossingen
  ABB heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen in
  Asset Suite 9.4.2.6, 9.5.3.2 en 9.6.1. Voor meer informatie, zie:

  https://search.abb.com/library
   /Download.aspx?DocumentID=9AKK107492A9962&LanguageCode=en&Documen
   tPartId=&Action=Launch

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXkVsxE/4qUtG/lqjAQoulQv+KJindWHkpzlXh5P8EdsA4cBFoJB3xG6g
Sl1F4KBTKPJBEveCWRnAWpUI7kT5wsZQgljfw3FVPgaf0Hn79sXvaiBzV5GHmal4
0dBXzDC77ZCfx2Q2nVcslbIH95rEY+eCD+NHUXBXCyXtlToDPTIRDvhm8iyLyufK
8owe+DG4/yJw9IjB0mBNCIBJdVe3pYRxw9hClR3zbJ/mz+F8w4vYmd5/TL2/XJuX
Y2ujIMfPfvc0a/jmB/BBHmFryg0QiTpzqwrhPcLUdTUdzrcJe+V3551gz5/S1bki
pFBfK5NcwOMcNVN0w3pxcGZYgMdwvdzYTibnnx5eYhqESYjh14B1O/J6txAunisC
aar0/3zKU1593w2ge4KQjN30bhHTb8vzfesn2I5LoBThGt7X1tpwQqpXiZvXlAbx
3PFGhqsH4ImylHNYzYs2HGYp0fm6AKBHvnCkU97xMeDbMF5FkOfKMUmwQgkl4XAR
iu4BHMCvq+u4J6TJeshcdISDN2tLTjrK
=mI15
-----END PGP SIGNATURE-----