-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in PAN-OS
Advisory ID   : NCSC-2020-0126
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2020-1975
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20200214
Toepassing   : Palo Alto PAN-OS
Versie(s)    : < 8.1.12
         < 9.0.6
Platform(s)   :

Beschrijving
  Palo Alto Networks heeft een kwetsbaarheid verholpen in PAN-OS. De
  kwetsbaarheid stelt een geauthenticeerde kwaadwillende in staat
  malafide XML-code te injecteren in de PAN-OS web interface waardoor
  verhoogde rechten worden verkregen.

Mogelijke oplossingen
  Palo Alto Networks heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te
  verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://security.paloaltonetworks.com/CVE-2020-1975

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXkaHzE/4qUtG/lqjAQo6aAv9FUfeVQ3twrnXo0hVT/qQaaYlCHeo/DRx
fFIONW2Q2UX62aKTM3Mfk/6+pfGRu/9Lg1q8e+XXd+ztQQW1hTzeVkVVij/0bV+D
4OGS+4BqVP+eLzos5oCbhHUqMfoDKvtjgdThtbvZUSuGeB7qLQmNtAjByKrub0i2
/ETl2t3KKIbr8XbfMOaRznBioBx665A4Y/9A5rTgZtnJaqwyaSyEW+ogNz5ygPjs
/A7zFivQnsrj7C0EhBPb47yTTa5oMM8a8EoUMmzkxS3n5oHR1J4QVV3zMBUAnayI
SVP4iu53/U1EcplvejnY/4Es/0p15iT0YqTQ1v19T0qvbhlYxJnmuRg/0vRa/rXN
aaEsoTHlSlhY/MvPGh/jqiei8pz7GkIwffdVmc6MUmAkbZRIc7HnY8yPStHvdntl
WtCNsDrMnoJTbHI259ZTHD2z1pjOEFnyoxpIvdLbSUpRHu2Uz4L4dpP406oQ2KmT
N53hW1LD0+1rhKPvjY+8Loklo269qeDh
=k5eg
-----END PGP SIGNATURE-----