-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in GitLab
Advisory ID   : NCSC-2020-0127
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2020-8795
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20200214
Toepassing   : GitLab Enterprise Edition
Versie(s)    : >= 12.5.0
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid verholpen in GitLab Enterprise Edition. De
  kwetsbaarheid stelt een geauthentiseerde kwaadwillende in staat data
  te verkrijgen. De kwetsbaarheid ontstaat wanneer groepen met elkaar
  worden gedeeld.

  GitLab adviseert met klem de laatste versie te installeren. Over
  dertig dagen na het verschijnen van dit beveiligingsbericht zal
  GitLab meer informatie over de kwetsbaarheid verstrekken.

Mogelijke oplossingen
  GitLab heeft nieuwe versies uitgebracht om de kwetsbaarheid te
  verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://about.gitlab.com/releases/2020/02/13
   /critical-security-release-gitlab-12-dot-7-dot-6-released/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXkaH1k/4qUtG/lqjAQqkywv9F2LgdN9+XtjmCSxnO4IobQPUSVuUzL6C
tTSBPIKTXlWSfMWASY2cmoSA/exzrhYUdzedI4XYQRISLSLmVy+p2RkU1FZWkbvG
j76E8b9fPZU/qt6EWYtcUX/fQu3lhTedYCef4tKFFxw7SvTL1BDL/VogWzZsA+3k
WhPXYpTHcrm3pMaNjcXfelwdAu72HUy0Mmf7ag+3eQu25kuFj6gRtkUMMf6t1NWg
7h58Ju2pwSLk5e/T7TJfBF+s2v1DLVPkFEipuLTuzjxLC+w6+uwq8/wl4FKV2NUv
Eo8/i4/xxXZJTwUtAEco61z6ub9Wi7XTdoz/aha59UPsV9iXdWclrqOqKRGQZsER
xhxRReI5xbif5bQW/Y7FhklWXHwL4ffUGWoZ45lmadmhMfpXCZNSVP/qZSJNJ8jJ
/aNpPRRSujM/JEkfQOwnQj2QFai/CPEPeM/68aVmdkiii+AXrgU+3Fw0vZyZwRrV
vGwdC57QoBQmWsaNUkOf1HdxLvgLKRpL
=rSuZ
-----END PGP SIGNATURE-----