-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in PostgreSQL
Advisory ID   : NCSC-2020-0128
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2020-1720
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Manipulatie van gegevens
         Omzeilen van authenticatie
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20200214
Toepassing   : PostgreSQL Database
Versie(s)    :
Platform(s)   : Debian Linux

Beschrijving
  PostgreSQL heeft een kwetsbaarheid verholpen in de PostgreSQL
  database. De kwetsbaarheid stelt een kwaadwillende gebruiker in
  staat om zonder authorisaties wijzigingen aan te brengen in de
  onderliggende database. De kwetsbaarheid bevindt zich in het feit
  dat PostgreSQL geen authorisaties controleert bij het gebruik van
  ALTER ... DEPENDS ON EXTENSION subcommands.
  Om de kwetsbaarheid te misbruiken moet de DBA extensies
  ge´mplementeerd hebben die de gebruiker kan aanroepen.

Mogelijke oplossingen
  De ontwikkelaars van PostgreSQL hebben updates uitgebracht om de
  kwetsbaarheid te verhelpen in 12.2, 11.7, 10.12, 9.6.17, 9.5.21 en
  9.4.26. Voor meer informatie, zie:

  https://www.postgresql.org/about/news/2011/

  Tevens wordt in ditzelfde beveiligingsadvies aangekondigd dat
  PostgreSQL 9.4 end-of-life is en dat dit de laatste
  beveiligingsupdate is die deze versie ontvangt. Gebruikers van
  versie 9.4 wordt geadviseerd over te stappen naar een meer recente
  versie.

  -= Debian =-
  Debian heeft updates van postgresql-11 beschikbaar gesteld voor
  Debian 10.0 (Buster) en postgresql-9.6 voor Debian 9.0 (Stretch) om
  de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste packages
  installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get
  upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  9.0:
  https://www.debian.org/security/2020/dsa-4622

  10.0:
  https://www.debian.org/security/2020/dsa-4623

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDUAwUBXkaaS0/4qUtG/lqjAQqrtQv4mAD22SUTq2nTbRNzmgcJPX7VsTG/oElE
zrSnXUgoo+95ewzh1wKV1K8N9rhHKKL1mzbc4BK3yjPOqbDzUJ4wJALeWMKdiGYZ
bZ829IAFdTaqT6keoKx9zImPLZQuxk0ToynwaAF/sju+5iB92jK8Ol/qICm7AsMc
FS1gRvtxcaZYMRVU/Iq0UoKq4vTdlGalpStxERZ3AWi+ewGJSP1RfEhtzaqpdNa9
JLQw8AarRR3K0mWAJeer8xsjXoVSZV0oYanQze21bhQMbqlFX1XJTQz9llJA0Iho
wNdlEBpg3SrDSc2+vgCRhZIWQRKqAHmd3j+AV6uOHdBPDaaP0lH5wvdd/FW2pnYf
/u2tsvgFW1B9a2drNwdNwQPDJ2ZbdAwYRbbKELNF5MKUNnlHmRu8C5OVh+im5tlX
IhYvT6EPMddaYLP9mKAmMHw//Apwpnn7rwYnm5kpICRvPwLcEerH1IOwegkPNTH/
vzVdBo1YK/ABcDO54RDkbmKRCl973M8=
=5L28
-----END PGP SIGNATURE-----