-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in PostgreSQL
Advisory ID   : NCSC-2020-0128
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2020-1720
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Manipulatie van gegevens
         Omzeilen van authenticatie
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20200219
Toepassing   : PostgreSQL Database
Versie(s)    :
Platform(s)   : Ubuntu
         Debian

Update
  Ubuntu heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid in
  PostgreSQL te verhelpen. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer
  informatie.

Beschrijving
  PostgreSQL heeft een kwetsbaarheid verholpen in de PostgreSQL
  database. De kwetsbaarheid stelt een kwaadwillende gebruiker in
  staat om zonder authorisaties wijzigingen aan te brengen in de
  onderliggende database. De kwetsbaarheid bevindt zich in het feit
  dat PostgreSQL geen authorisaties controleert bij het gebruik van
  ALTER ... DEPENDS ON EXTENSION subcommands.
  Om de kwetsbaarheid te misbruiken moet de DBA extensies
  ge´mplementeerd hebben die de gebruiker kan aanroepen.

Mogelijke oplossingen
  De ontwikkelaars van PostgreSQL hebben updates uitgebracht om de
  kwetsbaarheid te verhelpen in 12.2, 11.7, 10.12, 9.6.17, 9.5.21 en
  9.4.26. Voor meer informatie, zie:

  https://www.postgresql.org/about/news/2011/

  Tevens wordt in ditzelfde beveiligingsadvies aangekondigd dat
  PostgreSQL 9.4 end-of-life is en dat dit de laatste
  beveiligingsupdate is die deze versie ontvangt. Gebruikers van
  versie 9.4 wordt geadviseerd over te stappen naar een meer recente
  versie.

  -= Debian =-
  Debian heeft updates van postgresql-11 beschikbaar gesteld voor
  Debian 10.0 (Buster) en postgresql-9.6 voor Debian 9.0 (Stretch) om
  de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste packages
  installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get
  upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  9.0:
  https://www.debian.org/security/2020/dsa-4622

  10.0:
  https://www.debian.org/security/2020/dsa-4623

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 18.04 LTS en
  19.10 om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de aangepaste
  packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en
  'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande
  pagina:

  https://usn.ubuntu.com/4282-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXk1Sz0/4qUtG/lqjAQoDIAv/aXvt0L7qgMayYEFeI7HiflJYg8IVbuLX
B/9ikx4kbB3bkAj8NI61lEyTKR65B+hXpLCRGuumbQgd66sV9CyezUxXi84nelOX
RU5kvNgmqMzh4kQfEH7g7pY+drmdspfiWqZwmUFlzq2NcBicOQtvDKVu4gBSmxC8
e7BomMSlH9flW11EQdv9mDt86jYYvUD0hcb6YQp0au/wawJ9CZbDOkOPU2wjQdKv
D+mCbn5Ai6iwQWtE3H5l5Ctw82r31mKuh2OlApe6GQOWBFLE9GqN+0M5ztbsWWkJ
eRg3lwr04g8dP7T1GGcMmN+Nn9+V9ro9Ri5hyzXbvU8WNL3ivdLYYQdf4G6byqhp
hfxmRtT+U4RAD36ODJSe8w2tE0SR9Qo3Iv7F7SiMJn5FjQpmGpPEfTorydV23QCS
Z5dzOGOXPi0YZAayo1yUjdwkHnfWxZKrU5+Ml3eWjdx3LTYeYfDLjGoIUl48anYQ
i2Ho6NM5ZxNbRYGQ6znDYP8X//MD0ttH
=+rF8
-----END PGP SIGNATURE-----