-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in DB2
Advisory ID   : NCSC-2020-0136
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2020-4135, CVE-2020-4161
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
Uitgiftedatum  : 20210108
Toepassing   : IBM DB2
         Netapp Storage
Versie(s)    :
Platform(s)   : AIX
         Linux
         Windows

Update
  NetApp heeft updates beschikbaar gesteld voor DB2. Zie "Mogelijke
  oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  IBM heeft meerdere kwetsbaarheden verholpen in DB2. Een
  ongeauthenticeerde kwaadwillende kan mogelijk een Denial-of-Service
  veroorzaken.

Mogelijke oplossingen
  IBM heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in DB2. Voor meer informatie over de kwetsbaarheden en het
  verhelpen daarvan, zie:

  CVE-2020-4135:
  https://www.ibm.com/support/pages/node/2876307

  CVE-2020-4161:
  https://www.ibm.com/support/pages/node/2874621

  -= NetApp =-
  NetApp heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen.
  Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://security.netapp.com/advisory/ntap-20210108-0001/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBX/iOteEs56R4sCd0AQrxaAv+MCh7RECTytFWnjuH8gd04V+8y23ZDdD5
Ahu6oSYp8yLPQTT8WEEOfdjgozbjXWy6FOWNuha3fqRMVK1Sl+9uxxuqjfca6lPa
RuMsU6oC6Xz3IY2GQJM+K9/GdUXUtRhFuScMdeKlV8jAwLLAgnFV/9Sl+/GO+kOW
Xaa56Xip3QJU5T/qgToz3ZiEkp79kFtfhm+NuPko+7zX35o0Wo6eK0s2MLBdGUf/
on0Apk5k3C8KbRhxQIhdDQJCmCZCq8EQPlparhckLHzuQI4KdKBAWXaSJwHE+xLi
tPutw+nvN6Ta5Xe1AEJ/t01jYzzd3TUc4rGthwaJSdHRQGfUVxNKUOQknnGDOdXb
14ymcLjMgExAgUpc1R4esCxS2d+IN0TG51A8BEI8cCU7TPeW/YiovjFn3hA3+Hb5
b+pLtt8yFCMb4vdUdHXyJBy19zaOTCx3Chm+ow6DPmvqKmcAckXB1Gon2PT+oVpi
CuMaikooYlftOhWV0zGr7z0PCRkiRdIE
=B1pM
-----END PGP SIGNATURE-----