-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Cisco producten
Advisory ID   : NCSC-2020-0142
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2020-3153, CVE-2020-3156, CVE-2020-3159,
         CVE-2020-3160
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Cross-Site Scripting (XSS)
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
Uitgiftedatum  : 20200221
Toepassing   : Cisco AnyConnect Secure Mobility Client
         Cisco Finesse
         Cisco Identity Services Engine (ISE)
         Cisco Meeting Server (voorheen MeetingPlace)
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Cisco heeft kwetsbaarheden verholpen. De kwetsbaarheden stellen een
  kwaadwillende in staat aanvallen uit te voeren die leiden tot de
  volgende categorieŽn schade:

  * Cross-Site Scripting (XSS)
  * Denial-of-Service (DoS)
  * Omzeilen van beveiligingsmaatregel

Mogelijke oplossingen
  Cisco heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina's:

  CVE-2020-3156:
  https://tools.cisco.com/security/center/content
   /CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-ise-xss-s3ekcKch

  CVE-2020-3159:
  https://tools.cisco.com/security/center/content
   /CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-finesse-xss-6OgfQkUT

  CVE-2020-3160:
  https://tools.cisco.com/security/center/content
   /CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-cms-xmpp-dos-ptfGUsBx

  CVE-2020-3153:
  https://tools.cisco.com/security/center/content
   /CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-ac-win-path-traverse-qO4HWBsj

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXk+X50/4qUtG/lqjAQoxZQv/cQBP3ROoDfqy5LvyAIqUIV6UeQ6t5mzv
+eJCc3GGBqj0tdR0Wyqp1qsV3LLLkZId1fc/rdN1v+5XSB2BAI7x8SZZYsdONkhF
apakbUgT3CfudLw8VUuYg0U3tYDje7WRzHJjWuGLUFrL+aU9eJoLW0EWiIsGblAP
A/xTb/91dmy6TWiEZsfpoduropatNswjP8oaXUPcad+ByocHirFkmJLJ9W8XyjAx
s4OtrLXmOF0f5zCDyH2C72UTZvR5GWfn8qbE0NWxHAdTVHh+Dz9TfM7wFFpjQZe2
I0w1H57tjK8AsiJ5ykXCkXeiHIHeNiGTRny/CmCJBBMepJRKwJyrF0wyRTM7TGoJ
EoessmQOQUw7LQDz1f6oS2UAwNR7i4XYjg8yK5JROlSegdpZ1VU+h5J7X2Si2Ih2
1MCS2DA25i447XKng/98wTJjZy8hLF+1Gvq4CW+8Yp8VUqX8S0jAAiYMC3LN2X0b
NVMBcMaliDCEt10wbxytsJx62zM9bEcJ
=l7pG
-----END PGP SIGNATURE-----