-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Cisco producten
Advisory ID   : NCSC-2020-0142
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2020-3153, CVE-2020-3156, CVE-2020-3159,
         CVE-2020-3160
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Cross-Site Scripting (XSS)
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
Uitgiftedatum  : 20200519
Toepassing   : Cisco AnyConnect Secure Mobility Client
         Cisco Finesse
         Cisco Identity Services Engine (ISE)
         Cisco Meeting Server (voorheen MeetingPlace)
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Update
  Voor de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2020-3153 is een
  Proof-of-Concept (PoC) gepubliceerd. Zie "Beschrijving" voor meer
  informatie.

Beschrijving
  Cisco heeft kwetsbaarheden verholpen. De kwetsbaarheden stellen een
  kwaadwillende in staat aanvallen uit te voeren die leiden tot de
  volgende categorieŽn schade:

  * Cross-Site Scripting (XSS)
  * Denial-of-Service (DoS)
  * Omzeilen van beveiligingsmaatregel

  Voor de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2020-3153 is een PoC
  gepubliceerd. Dit PoC stelt een lokale kwaadwillende in staat zich
  SYSTEM-rechten te verschaffen op een kwetsbaar systeem en bevindt
  zich in de client software. Aangezien kwetsbaarheden die kunnen
  leiden tot een dergelijke privilege escalation standaard worden
  ingeschaald op medium, blijft voor deze advisory de oorspronkelijke
  inschaling van medium/high behouden.

Mogelijke oplossingen
  Cisco heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina's:

  CVE-2020-3156:
  https://tools.cisco.com/security/center/content
   /CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-ise-xss-s3ekcKch

  CVE-2020-3159:
  https://tools.cisco.com/security/center/content
   /CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-finesse-xss-6OgfQkUT

  CVE-2020-3160:
  https://tools.cisco.com/security/center/content
   /CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-cms-xmpp-dos-ptfGUsBx

  CVE-2020-3153:
  https://tools.cisco.com/security/center/content
   /CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-ac-win-path-traverse-qO4HWBsj

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXsQVPU/4qUtG/lqjAQqF+wv/R3Rupu8WMUgvM7NpWGswSjSAtIYQMo0d
RxV/ZpHzbl8uRH5Yd9yKZd6EZUOCtWBMpCQUrMc6pgcSFdzJyE1CpTdlBl/AMXwC
eJBHltk160KWQkXU4HqNnNjS+zcMCvgsUfLaJOpVUEBbBWu6YNS7coIosP6N3xST
kpIcu0oa3oCLpjl/jb4sWqRqISuUQGSzPEUFn4XD0e0J+qeFgn27GzyUICmYdK5P
vzpk54UCVq2jHm3BTwdSO7sQtzAmxHz3CVFIgH8I8JgfNaHCjPEGFsxpjgq70RQn
MdMMAVq8ury5DISmdGW0q+82MV66xgWsXceLss09Z9STR38PPgKQuvuRSln3YCem
1abzrYPqbUPTt8uoWMh2P8g7RCAi/OZhdzxyl1523G4hpTkMvghQtE0z1SK4Sv+K
I4gQJpOaqzdaxyu/XY+H/0NPcrlCjWq6mbma2fX0yXOvA/4spVfM7d2bn2o1N+Ik
5tWYAFPP/CKn4dMLRtSdKSSg6WQSUK//
=TshU
-----END PGP SIGNATURE-----