Kwetsbaarheid verholpen in Apache Tomcat

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.11 19-11-2020 NCSC-2020-0146  
 
high
medium
Signed-PGP →  
19-11-2020
high
medium
NCSC-2020-0146 [1.11] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  • Toegang tot systeemgegevens
Omschrijving

Omschrijving

Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken voor het verkrijgen van informatie van het systeem en het omzeilen van een beveiligingsmaatregel.

De kwetsbaarheid werd veroorzaakt doordat het AJP-protocol incorrect was geïmplementeerd. Een kwaadwillende kan mogelijk doormiddel van een malafide verzoek files uitlezen van de webroot directory. De AJP-functionaliteit staat standaard aan. Als er een mogelijkheid bestaat om files te uploaden in de webroot directory, is het mogelijk om willekeurige code uit te voeren door middel van JavaServer Pages (JSP) code.

De advisory van OpenSUSE voegt de kwetsbaarheden toe met kenmerk CVE-2019-17569 en CVE-2020-1935. Deze toevoeging brengt geen verandering van inschaling teweeg.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Ubuntu
CentOS
Debian
Fedora
OpenSUSE
Oracle Enterprise Linux
RedHat

Apache Software Foundation Tomcat
Blackberry Work
IBM Integration Bus
RIM BlackBerry Enterprise Server
RIM BlackBerry Enterprise Server for Microsoft Exchange
RedHat JBoss Enterprise BRMS Platform
RedHat JBoss Enterprise Data Services Platform
RedHat JBoss Enterprise Web Platform
RedHat JBoss Enterprise Web Server
RedHat JBoss Operations Network (aka JON or JBoss ON)
RedHat Red Hat JBOSS Enterprise Application Platform
Redhat Red Hat JBoss Community Application Server
Redhat Red Hat JBoss Enterprise Portal Platform
Redhat Red Hat JBoss Web Framework Kit

Oplossingen

Oplossingen

Apache heeft voor Tomcat versies 9.0.31, 8.5.51 en 7.0.100 beschikbaar gesteld. Meer informatie over deze updates kunt u vinden op onderstaande pagina's:

Apache Tomcat 9.x [Link]

Apache Tomcat 8.x [Link]

Apache Tomcat 7.x [Link]

Als de AJP-functionaliteit niet wordt gebruikt, is het mogelijk om deze uit te zetten. Dit kan door het uitschakelen van de "AJP/1.3" connector in het configuratie bestand "/conf/server.xml".

Blackberry

Blackberrry heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2020-1938 te verhelpen in Workspaces Server en Good Control. Tevens heeft Blackberry mitigerende maatregelen gepubliceerd. Voor meer informatie, zie [Link]

CentOS

CentOS heeft updates beschikbaar gesteld voor CentOS 7 om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2020-1935 te verhelpen. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Voor meer informatie en een eventueel handmatige installatie, zie [Link]

Debian

Debian heeft updates van Tomcat servlet en JSP engine beschikbaar gesteld voor Debian 9.0 (Stretch) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

Fedora

Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 30 en 31. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:

Fedora 30 [Link]

Fedora 31 [Link]

IBM

IBM heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2019-17569 en CVE-2020-1935 te verhelpen in IBM Integration Bus 10.0.0.21. Voor meer informatie, zie [Link]

OpenSUSE

De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.1. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer informatie, zie [Link]

Oracle

Oracle heeft updates beschikbaar gesteld voor Oracle Linux 6 en Oracle Linux 7. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:

Oracle Linux 6 [Link]

Oracle Linux 7 [Link]

Red Hat

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2020-1938 voor Red Hat Enterprise Linux 6 en 7. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:

RHEL 6 [Link]

RHEL 7 [Link]

JBOSS Enterprise Application Platform [Link]

Ubuntu

Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 16.04 LTS om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2019-17569, CVE-2020-1935, CVE-2020-1938

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

high
∑ = 34
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Exploit beschikbaar 6
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Ja, volledig 3
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Gemiddeld 2
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

medium
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Nee
low
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Systeem-informatie
medium
  Versie 1.11 19-11-2020 NCSC-2020-0146  
 
high
medium
Signed-PGP →  
19-11-2020
high
medium
NCSC-2020-0146 [1.11] Signed-PGP →
Update

Update

CentOS heeft updates beschikbaar gesteld voor CentOS 7 om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2020-1935 in Tomcat te verhelpen.

  Versie 1.10 13-11-2020 NCSC-2020-0146  
 
high
medium
Signed-PGP →  
13-11-2020
high
medium
NCSC-2020-0146 [1.10] Signed-PGP →
Update

Update

Oracle heeft een update uitgebracht voor de kwetsbaarheid in tomcat met kenmerk CVE-2020-1935 in Oracle Linux 7.

  Versie 1.09 05-08-2020 NCSC-2020-0146  
 
high
medium
Signed-PGP →  
05-08-2020
high
medium
NCSC-2020-0146 [1.09] Signed-PGP →
Update

Update

Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Tomcat om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2020-1935 te verhelpen.

  Versie 1.08 29-06-2020 NCSC-2020-0146  
 
high
medium
Signed-PGP →  
29-06-2020
high
medium
NCSC-2020-0146 [1.08] Signed-PGP →
Update

Update

IBM heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2019-17569 en CVE-2020-1935 te verhelpen in IBM Integration Bus.

  Versie 1.07 06-05-2020 NCSC-2020-0146  
 
high
medium
Signed-PGP →  
06-05-2020
high
medium
NCSC-2020-0146 [1.07] Signed-PGP →
Update

Update

Debian heeft updates beschikbaar gesteld voor Apache Tomcat8.

  Versie 1.06 15-04-2020 NCSC-2020-0146  
 
high
medium
Signed-PGP →  
15-04-2020
high
medium
NCSC-2020-0146 [1.06] Signed-PGP →
Update

Update

Blackberry heeft updates uitgebracht voor Workspaces Server en Good Control om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2020-1938 te verhelpen.
Red Hat heeft updates uitgebracht voor het JBOSS Enterprise Application Platform om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2020-1938 te verhelpen.

  Versie 1.05 02-04-2020 NCSC-2020-0146  
 
high
medium
Signed-PGP →  
02-04-2020
high
medium
NCSC-2020-0146 [1.05] Signed-PGP →
Update

Update

Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 30 en 31 om de
kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2020-1938 te verhelpen.

  Versie 1.04 24-03-2020 NCSC-2020-0146  
 
high
medium
Signed-PGP →  
24-03-2020
high
medium
NCSC-2020-0146 [1.04] Signed-PGP →
Update

Update

Oracle heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2020-1938 te verhelpen in Oracle Linux 6.

  Versie 1.03 23-03-2020 NCSC-2020-0146  
 
high
medium
Signed-PGP →  
23-03-2020
high
medium
NCSC-2020-0146 [1.03] Signed-PGP →
Update

Update

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
Linux 6.

  Versie 1.02 18-03-2020 NCSC-2020-0146  
 
high
medium
Signed-PGP →  
18-03-2020
high
medium
NCSC-2020-0146 [1.02] Signed-PGP →
Update

Update

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2020-1938.

  Versie 1.01 16-03-2020 NCSC-2020-0146  
 
high
medium
Signed-PGP →  
16-03-2020
high
medium
NCSC-2020-0146 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

OpenSUSE heeft updates beschikbaar gesteld voor Tomcat.

  Versie 1.00 22-02-2020 NCSC-2020-0146  
 
high
medium
Signed-PGP →  
22-02-2020
high
medium
NCSC-2020-0146 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.