-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid ontdekt in DDR4-geheugen (TRRespass)
Advisory ID   : NCSC-2020-0180
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2020-10255
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20200310
Toepassing   : DDR4-geheugenmodules
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  De afgelopen jaren is al vaker gewaarschuwd voor kwetsbaarheden in
  geheugenmodules. Vandaag hebben onderzoekers een nieuwe
  kwetsbaarheid bekend gemaakt in DDR4-modules.

  In DDR4 wordt een techniek toegepast met de naam Target Row Refresh.
  Door deze techniek, zo was de gedachte, zou het uitvoeren van
  rowhammer-aanvallen onmogelijk of tenminste heel ingewikkeld zijn.
  De onderzoekers hebben echter op DDR4-geheugenmodules van
  verschillende leveranciers toch een manier gevonden om
  rowhammer-aanvallen uit te voeren.

  De onderzoekers die de TRR-kwetsbaarheid hebben beschreven hebben
  hun bevindingen gepubliceerd in een paper die te vinden is op de
  volgende pagina:

  https://download.vusec.net/papers/trrespass_sp20.pdf

Mogelijke oplossingen
  Voor deze kwetsbaarheden zijn geen mitigerende maatregelen bekend.

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXme1jE/4qUtG/lqjAQoBDwv7BLkSjwFh2T+mI7CV6n1Qa1Up21hqnJY6
nNAhRtN/+0/7kwDSzGtfqRfhN4EyhbYWLBaXYa9f37MmlbVRayzbu7lcGwX8/7x+
QKGIiG7encPhciYmT66f7Iq1w4pe13MTjfAvA5ddAIWHNMzEX2+CZ03ffgcXbmmL
dN7oY4bwok/LJOITtXtwVUIpevJL9On5osswyd1iHBDjpFmpyUtNP19ITHlsBqwY
uvbJyWnVECiTPi0TZLOVUot0Osr1Qx/q/YV77NNRjKHIi4zMsQcwhPHUVR8M+G8R
xUwo3riqoZ65HCO79V7ZctyZr+uGzE905GDNcGOPjhGlP9jtFH/I1hLnJiYU9Aly
HUGzhgq1trvDWCtg67/gZbgsY1ryH5t2lao1by1igr+7Y+m22dTvaB0TUAEmrrrf
H6maB+VvK4QouTdrNhHyzyuBtUQACpVJzrMEyTTMpDvJL2KFsWv0TkoYstpxPvDm
XOJ1ptpGzE6mqzVyLdQ+qMRrxVrcZGd8
=p4QT
-----END PGP SIGNATURE-----