-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid ontdekt in DDR4-geheugen (TRRespass)
Advisory ID   : NCSC-2020-0180
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2020-10255
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20200519
Toepassing   : AMD AMD64
         AMD chipset
         F5 BIG-IP
         Intel Core
         Intel IA64
         Intel Xeon
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Update
  F5 Networks heeft een advisory uitgebracht om de kwetsbaarheid in
  relatie tot zijn producten toe te lichten. Het bedrijf meldt dat
  BIG-IP iSeries appliances en VIPRION B4450 blades kwetsbaar zijn.
  Het gaat hierbij om de volgende producten in de BIG-IP-lijn:

  * LTM
  * AAM
  * AFM
  * Analytics
  * APM
  * ASM
  * DNS
  * FPS
  * GTM
  * Link Controller
  * PEM

  Er zijn geen updates beschikbaar die de kwetsbaarheid verhelpen.
  Voor meer informatie, zie:

  https://support.f5.com/csp/article
   /K60570139?utm_source=f5support&utm_medium=RSS

Beschrijving
  De afgelopen jaren is al vaker gewaarschuwd voor kwetsbaarheden in
  geheugenmodules. Vandaag hebben onderzoekers een nieuwe
  kwetsbaarheid bekend gemaakt in DDR4-modules.

  In DDR4 wordt een techniek toegepast met de naam Target Row Refresh.
  Door deze techniek, zo was de gedachte, zou het uitvoeren van
  rowhammer-aanvallen onmogelijk of tenminste heel ingewikkeld zijn.
  De onderzoekers hebben echter op DDR4-geheugenmodules van
  verschillende leveranciers toch een manier gevonden om
  rowhammer-aanvallen uit te voeren.

  De onderzoekers die de TRR-kwetsbaarheid hebben beschreven hebben
  hun bevindingen gepubliceerd in een paper die te vinden is op de
  volgende pagina:

  https://download.vusec.net/papers/trrespass_sp20.pdf

Mogelijke oplossingen
  Voor deze kwetsbaarheden zijn geen mitigerende maatregelen bekend.

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXsO+vE/4qUtG/lqjAQoMhQwAgFs4OJzaKp3Yk82m5ok3HLuyKFs4rzXe
QIyMwlEifNta+YbLU7oOx8fEtiuUb8Et5ppyPgDBImA+rKjuS3W3pwaryc+GfKIz
FWICAPfr2FdZ8eXh1ZWJe9fuD3T4sl0CsE9H7ECFXps8rZOY+r16gun+pdts1SIL
kJ63gfuffdM1cIZw+H604oaYN5AJ+lmp3hcQydapGtZyXqdep4H0aUqLTcd6mU7z
Qnho83PW/5sFSY5dE81tiIb9etz8RZu2DLCYeKmakGCCZfkDJvm1GDPtefPf3m2x
AELX6PhH6zKaT1Ow8SkWIrdk0BE+XRbaqjHxRA8dSmD5yG4nbx06O/oTuNw+lm7I
0p74tLwWQ2QhqEYYCaKWHUg71P2Y9BE6SErt4/eHu/DL1b+pC+PmUo6wks8hX/Nr
6/vzDh3CkSrgMwtSusk6hycr/D3do0Xss7rtUtmfCjlSuogZTEP9EI77lfYGqVfc
k747ABmbSUDlQXVRaBnOyP4ggTo3+e8R
=0teY
-----END PGP SIGNATURE-----