Diverse kwetsbaarheden verholpen in SAP producten.

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.02 06-04-2021 NCSC-2020-0181  
 
medium
high
Signed-PGP →  
06-04-2021
medium
high
NCSC-2020-0181 [1.02] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

 • Cross-Site Scripting (XSS)
 • Denial-of-Service (DoS)
 • Omzeilen van authenticatie
 • Omzeilen van beveiligingsmaatregel
 • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
 • SQL Injection
Omschrijving

Omschrijving

Er zijn kwetsbaarheden verholpen in SAP producten. De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit te voeren die leiden tot de volgende categorieën schade:

 • Cross-Site Scripting (XSS)
 • SQL Injection
 • Denial-of-Service (DoS)
 • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
 • Toegang tot gevoelige gegevens

SAP draagt een kwetsbaarheid aan in Google Chromium als onderdeel van SAP Business Client. De kwetsbaarheid is niet voorzien van een CVE-nummer. Het betreft hier een update van een kwetsbaarheid die besproken is in het SAP Security Patch Day – april 2018 rapport.

De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2020-6207 wordt door SAP een CVSS score van 10 toegekend. Er wordt echter geen specifieke informatie verstrekt. De kwetsbaarheid bevindt zich in SAP Solution Manager (User Experience Monitoring). Dit is een niet-standaard module.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

SAP ERP
SAP Business Objects
SAP SAP Client
SAP SAP DMS
SAP SAP Netweaver
SAP SAP Solution manager

Oplossingen

Oplossingen

SAP heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen. Gebruikers van SAP Solution Manager (User Experience Monitoring) wordt geadviseerd de updates zo snel als mogelijk in te zetten. Voor meer informatie, zie [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2018-2450, CVE-2020-6178, CVE-2020-6196, CVE-2020-6197, CVE-2020-6198, CVE-2020-6199, CVE-2020-6200, CVE-2020-6201, CVE-2020-6202, CVE-2020-6203, CVE-2020-6204, CVE-2020-6205, CVE-2020-6206, CVE-2020-6207, CVE-2020-6208, CVE-2020-6209, CVE-2020-6210

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 27
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Nee 1
Is er exploit-code beschikbaar? Exploit beschikbaar 6
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Beperkt waargenomen 2
Zijn er technische details beschikbaar? Ja, volledig 3
Welke toegang is er nodig? LAN/directe omgeving 4
Vereiste credentials Gewone gebruiker 2
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Gemiddeld 2
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Ja, Client
medium
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Gebruikersrechten
medium
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Ja
medium
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.02 06-04-2021 NCSC-2020-0181  
 
medium
high
Signed-PGP →  
06-04-2021
medium
high
NCSC-2020-0181 [1.02] Signed-PGP →
Update

Update

Beveiligingsonderzoekers van Onapsis hebben een rapport gepubliceerd waarin zijn aangeven actief misbruik waar te nemen van deze en andere kwetsbaarheden in SAP producten. De inschaling van dit beveiligingsadvies blijft echter gelijk. Voor meer informatie zie [Link]

  Versie 1.01 21-01-2021 NCSC-2020-0181  
 
medium
high
Signed-PGP →  
21-01-2021
medium
high
NCSC-2020-0181 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

Voor de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2020-6207 is exploit-code verschenen. De inschaling van dit beveiligingsadvies blijft ongewijzigd.

  Versie 1.00 10-03-2020 NCSC-2020-0181  
 
medium
high
Signed-PGP →  
10-03-2020
medium
high
NCSC-2020-0181 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.