Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Firefox en Firefox ESR en Thunderbird

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.07 03-04-2020 NCSC-2020-0202  
 
medium
high
Signed-PGP →  
03-04-2020
medium
high
NCSC-2020-0202 [1.07] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Denial-of-Service (DoS)
  • Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  • Spoofing
  • Toegang tot gevoelige gegevens
Omschrijving

Omschrijving

Mozilla heeft diverse kwetsbaarheden verholpen in Firefox en Firefox ESR. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden op afstand mogelijk misbruiken om een Denial-of-Service te veroorzaken, willekeurige code uit te voeren met rechten van de gebruiker en/of toegang te krijgen tot lokale bestanden en daarmee mogelijk gevoelige informatie. De kwaadwillende moet hiervoor wel fysiek toegang hebben tot de kwetsbare installatie of de gebruiker verleiden contact te maken met een malafide omgeving.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Ubuntu CentOS
Debian
OpenSUSE
Oracle Enterprise Linux
Red Hat Enterprise Linux
SUSE

Mozilla Firefox
Mozilla Firefox Extended Support Release (ESR)
Mozilla Thunderbird

Oplossingen

Oplossingen

Mozilla heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in Firefox 74 en Firefox ESR 68.6. Voor meer informatie, zie:

Firefox 74 [Link]

Firefox ESR 68.6 [Link]

CentOS

CentOS heeft updates beschikbaar gesteld voor CentOS 6 en 7 om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Voor meer informatie en een eventueel handmatige installatie, zie:

CentOS 6 [Link]

CentOS 7 [Link]

Debian

Debian heeft updates van firefox-esr beschikbaar gesteld voor Debian 9.0 (Stretch) en Debian 10.0 (Buster) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

OpenSUSE

De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.1. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer informatie, zie [Link]

Oracle

Oracle heeft updates beschikbaar gesteld voor Oracle Linux 7. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie [Link]

Red Hat

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise Linux 6, 7 en 8. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:

Red Hat 6 firefox [Link]

Red Hat 7 firefox [Link]

Red Hat 7 thunderbird [Link]

Red Hat 8 firefox [Link]

Red Hat 6 thunderbird [Link]

Red Hat 8 thunderbird [Link]

SUSE

SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen in SUSE 12 en 15. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:

12 [Link]

15 [Link]

Ubuntu

Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 16.04 LTS, 18.04 LTS en 19.10 om de kwetsbaarheden te verhelpen in Firefox. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2019-20503, CVE-2020-6805, CVE-2020-6806, CVE-2020-6807, CVE-2020-6808, CVE-2020-6809, CVE-2020-6810, CVE-2020-6811, CVE-2020-6812, CVE-2020-6813, CVE-2020-6814, CVE-2020-6815

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 26
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Proof of Concept (PoC) 4
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Complex 1
Is er gebruikers interactie nodig? Complexe handelingen 1
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Al meer dan twee maanden 1
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Ja, Client
medium
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Gebruikersrechten
medium
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.07 03-04-2020 NCSC-2020-0202  
 
medium
high
Signed-PGP →  
03-04-2020
medium
high
NCSC-2020-0202 [1.07] Signed-PGP →
Update

Update

CentOS heeft updates beschikbaar gesteld voor CentOS 6 en 7 om de
kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2019-20503, CVE-2020-6805, CVE-2020-6806, CVE-2020-6807, CVE-2020-6811, CVE-2020-6812 en CVE-2020-6814 in Firefox te verhelpen.

  Versie 1.06 23-03-2020 NCSC-2020-0202  
 
medium
high
Signed-PGP →  
23-03-2020
medium
high
NCSC-2020-0202 [1.06] Signed-PGP →
Update

Update

Red Hat heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden in Thunderbird voor Red Hat 6 en 8 te verhelpen.

  Versie 1.05 20-03-2020 NCSC-2020-0202  
 
medium
high
Signed-PGP →  
20-03-2020
medium
high
NCSC-2020-0202 [1.05] Signed-PGP →
Update

Update

SUSE en Oracle hebben updates beschikbaar gesteld.

  Versie 1.04 19-03-2020 NCSC-2020-0202  
 
medium
high
Signed-PGP →  
19-03-2020
medium
high
NCSC-2020-0202 [1.04] Signed-PGP →
Update

Update

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Thunderbird.

  Versie 1.03 17-03-2020 NCSC-2020-0202  
 
medium
high
Signed-PGP →  
17-03-2020
medium
high
NCSC-2020-0202 [1.03] Signed-PGP →
Update

Update

Er zijn updates uitgebracht voor Red Hat 8 om de kwetsbaarheden in Firefox te verhelpen.

  Versie 1.02 16-03-2020 NCSC-2020-0202  
 
medium
high
Signed-PGP →  
16-03-2020
medium
high
NCSC-2020-0202 [1.02] Signed-PGP →
Update

Update

Er zijn updates uitgebracht voor SUSE 15 en Red Hat 6 en 7 om de kwetsbaarheden in Firefox te verhelpen.

  Versie 1.01 16-03-2020 NCSC-2020-0202  
 
medium
high
Signed-PGP →  
16-03-2020
medium
high
NCSC-2020-0202 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

OpenSUSE heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2019-20503, CVE-2020-6805, CVE-2020-6806, CVE-2020-6807, CVE-2020-6811, CVE-2020-6812 en CVE-2020-6814 te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.1.

  Versie 1.00 12-03-2020 NCSC-2020-0202  
 
medium
high
Signed-PGP →  
12-03-2020
medium
high
NCSC-2020-0202 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.