-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Ansible
Advisory ID   : NCSC-2020-0207
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2020-1733
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20200316
Toepassing   : Ansible
Versie(s)    : < 2.7.17
         < 2.8.9
         < 2.9.6
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid ontdekt in Ansible. Een race-condition zorgt
  er voor dat een lokale kwaadwillende op een Linux-node de
  'become-user' kan overnemen van een andere gebruiker. Hiermee
  verkrijgt de kwaadwillende rechten op de files van deze gebruiker.

  Red Hat heeft deze kwetsbaarheid gekwalificeerd volgens de CVSSv3
  methodiek met een score van 5.0.

Mogelijke oplossingen
  Ansible heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen.
  Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://github.com/ansible/ansible/issues/67791

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXm9DbE/4qUtG/lqjAQoSmAv/RG09Xc9pH66HG5VSYfqCOyDGWROY5MD/
t1w88NfNtJxwanCf9ml24Gi8k7R/RL0gYwJXntYVpj3q9ClN3+K2W8CfKCTGYL/5
lwp8BmDqZQ9x1PGO/f3duNDp6VrVBezIZEOC5z/cZucd3XVMwb17Gg3BOOLzw2C0
CXBQKTQVS0wIBdK4bUCLqunEi3mFYZUJV2yB/bkQCaiVbsybJF/M0pQAsH122jnt
xFqkZg6rd3KMPfGE30uig+MTCzF5iiCYXexCRKtlm7cbOZcBXggpA6t8mFl9CbU6
x/6a5R9Vi0q3e7/uW0ooUPj5uVYQlp7RIchgXTPqddyDUDfau+IvouYWAMhBWovg
HzTUXosl4TPBTW2jW4GJxYQxbFq6v1NgOvkIB110Pvf/BkGnx6fesDEb45fzML80
cX4zHlV0cUievzY16hEiSmx0McFMukqM/tGy4kDNB2qRPkg8YBkmFG8siHKCdb4d
KJPLCaYwVV3d0WzboXMQhetlJgbsa/WX
=t9Aw
-----END PGP SIGNATURE-----