-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Ansible
Advisory ID   : NCSC-2020-0207
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2020-1733, CVE-2020-10744
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20200520
Toepassing   : Ansible
Versie(s)    : < 2.7.17
         < 2.8.9
         < 2.9.6
Platform(s)   :

Update
  De update van Ansible voor de kwetsbaarheid met CVE-2020-1733 heeft
  het probeem niet opgelost. Er is een nieuw CVE aangevraagd
  (CVE-2020-10744) voor de kwetsbaarheid. Op dit moment zijn er geen
  mitigerende maatregelen bekend.

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid ontdekt in Ansible. Een race-condition zorgt
  er voor dat een lokale kwaadwillende op een Linux-node de
  'become-user' kan overnemen van een andere gebruiker. Hiermee
  verkrijgt de kwaadwillende rechten op de files van deze gebruiker.

  Red Hat heeft deze kwetsbaarheid gekwalificeerd volgens de CVSSv3
  methodiek met een score van 5.0.

Mogelijke oplossingen
  Er zijn op dit moment nog geen mitigerende maatregelen bekend.
  Voor meer informatie zie:

  https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=CVE-2020-10744

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXsUlR0/4qUtG/lqjAQqj4gv8D2V2RxCa/4hWM/98H7kJJy0kebK0vWik
EhCDBso7NPbIncbNTlIsFhj4dQvFXNhgNMosogNLAu0k7WbVznocUIIxnqGLUlTn
OXUtZ5FeraBjv0IPBz4tY7MIO589uGUosi3fm82pRW3Wy+LS/8RDz8LTY1PJgT+T
2kbb/tt7z2LII5LNVcLM6ZBVKANTHeYvPVR4Ba6fjeEcp1LrSRKAZBJ95xCfl8vy
uiIUbeesY4gdcO5j1kJYmx8KoPBBwi8hKJfrG6PA0LKvRLVN6F7TKAVPjF0d8Zz3
YQipsCKJRnnbQi+/HGVLx7Rqwzc6wjq0ePI4cOUj8+9dEkjDmspKrnH9ae91SpK6
V//AbG9m2JIiEeZwN3xpd8ld7/NPtxKrAjhRdaNpud0QJd8NOrD9N9wPX7avpuEW
7Jcs2fcGMW1VI/5t9JnJ9ZGhG4gReIKBfnjDwIVOXnqzvYWQKMLh35rbb5AeroOk
gfzDD95oR0rXERj4FitIJccAOHO3MS5K
=J8/4
-----END PGP SIGNATURE-----