Kwetsbaarheid verholpen in Ruby JSON gem

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.03 09-07-2020 NCSC-2020-0225  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
09-07-2020
medium
medium
NCSC-2020-0225 [1.03] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  • Toegang tot systeemgegevens
Omschrijving

Omschrijving

Er is een kwetsbaarheid verholpen in de JSON gem die standaard wordt meegeleverd in de Ruby installatie. De kwetsbaarheid stelt een kwaadwillende in staat aanvallen uit te voeren die kunnen leiden tot de volgende categorieën schade:

  • Manipulatie van gegevens
  • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Debian
Fedora
SUSE Linux Enterprise

Ruby JSON gem
Ruby

<2.5.0

Oplossingen

Oplossingen

Ruby heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen in JSON gem 2.2.0.

Om de update uit te voeren kan het commando "gem update json" worden uitgevoerd, of indien bundler wordt gebruikt, kan "json", ">= 2.3.0" aan de Gemfile worden toegevoegd.

Voor meer informatie, zie [Link]

Debian

Debian heeft updates van ruby2.5 beschikbaar gesteld voor Debian 10.0 (Buster) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

Fedora

Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 30 en 31. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:

Fedora 30 [Link]

Fedora 31 [Link]

SUSE

SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen in SUSE 15. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2020-10663

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 21
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? LAN/directe omgeving 4
Vereiste credentials Gewone gebruiker 2
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Complex 1
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

medium
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Gebruikersrechten
medium
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Systeem-informatie
medium
  Versie 1.03 09-07-2020 NCSC-2020-0225  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
09-07-2020
medium
medium
NCSC-2020-0225 [1.03] Signed-PGP →
Update

Update

Debian heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen. In deze update is ook de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2020-10933 meegenomen. Deze kwetsbaarheid stelt een lokale kwaadwillende mogelijk in staat om toegang te krijgen tot systeemgegevens.

  Versie 1.02 04-05-2020 NCSC-2020-0225  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
04-05-2020
medium
medium
NCSC-2020-0225 [1.02] Signed-PGP →
Update

Update

Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 30 en 31 om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2020-10663 in Ruby Json gem te verhelpen. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie

  Versie 1.01 16-04-2020 NCSC-2020-0225  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
16-04-2020
medium
medium
NCSC-2020-0225 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

Suse heeft een update uitgebracht voor Ruby en Ruby Json gem.
Suse geeft aan dat de eerder uitgebrachte patch onvolledig is. Daarnaast is de kwetsbaarheid met CVE-2020-10933 verholpen die het in specifieke gevallen mogelijk maakt om systeemgegevens uit te lezen.

  Versie 1.00 20-03-2020 NCSC-2020-0225  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
20-03-2020
medium
medium
NCSC-2020-0225 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.