Actief misbruik van kwetsbaarheid in Windows

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiƫle advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.01 25-03-2020 NCSC-2020-0230  
 
high
medium
Signed-PGP →  
25-03-2020
high
medium
NCSC-2020-0230 [1.01] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
  • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Omschrijving

Omschrijving

Microsoft heeft laten weten dat er actief misbruik is van een tot nog toe onbekende kwetsbaarheid in alle ondersteunde versies van Windows. Door misbruik hiervan kan een kwaadwillende code laten uitvoeren met de rechten van de ingelogde gebruiker.

Er zijn verschillende manieren waarop een kwaadwillende de kwetsbaarheid kan misbruiken, zoals het verleiden van een gebruiker een malafide bestand te bekijken in een zogenoemd Windows Voorvertoning-venster (Preview pane).

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Microsoft Windows 7
Microsoft Windows 8
Microsoft Windows 10
Microsoft Windows Server 2008
Microsoft Windows Server 2012
Microsoft Windows Server 2016
Microsoft Windows Server 2019

Oplossingen

Oplossingen

Er zijn nog geen updates beschikbaar die de kwetsbaarheid verhelpen.

Microsoft beschrijf in hun beveiligingsadvies verschillende workarounds om het lastiger te maken voor een kwaadwillende om de kwetsbaarheid te misbruiken. Meer informatie over de workarounds en impact daarvan is te vinden in het advies van Microsoft [Link]

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

high
∑ = 34
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Exploit beschikbaar 6
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Beperkt waargenomen 2
Zijn er technische details beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Gemiddeld 2
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Nog niet 3
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

medium
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Gebruikersrechten
medium
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Nee
low
  Versie 1.01 25-03-2020 NCSC-2020-0230  
 
high
medium
Signed-PGP →  
25-03-2020
high
medium
NCSC-2020-0230 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

Microsoft heeft extra informatie met betrekking tot de kwetsbaarheid in de verschillende besturingssystemen vrijgegeven.
Microsoft geeft aan dat de kans op misbruik bij Windows 10 systemen klein is omdat hier sinds 2015 al diverse mitigerende maatregelen in zijn verwerkt. Waardoor een kwaadwillende alleen in een "user mode appcontainer" met zeer beperkte rechten kan komen.

Voor Windows 7 die sinds 14 januari 2020 end of life is, zijn deze mitigerende maatregelen niet aanwezig. Het verkrijgen van verhoogde rechten is dan ook niet uitgesloten. Normaliter zou dit advies hiermee naar High/High worden ingeschaald, echter omdat Windows 7, Server 2008 en Server 2008 R2 inmiddels "end of life" zijn en er enkel via een extended support licentie van Microsoft updates verkrijgbaar zijn laten wij de inschaling onaangepast.

Een update of patch is vooralsnog niet beschikbaar, schrijft Microsoft in de security advisory.

  Versie 1.00 23-03-2020 NCSC-2020-0230  
 
high
medium
Signed-PGP →  
23-03-2020
high
medium
NCSC-2020-0230 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.