-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Firefox en Firefox ESR
Advisory ID   : NCSC-2020-0259
Versie     : 1.00
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2020-6819, CVE-2020-6820
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20200403
Toepassing   : Mozilla Firefox
         Mozilla Firefox Extended Support Release (ESR)
Versie(s)    : < 74.0.1
         < 68.6.1 (ESR)
Platform(s)   :

Beschrijving
  Mozilla heeft twee kwetsbaarheden verholpen in Firefox en Firefox
  ESR. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om
  willekeurige code uit te voeren met rechten van de gebruiker. De
  kwaadwillende moet hiervoor wel de gebruiker verleiden een malafide
  website te bezoeken.

  Op het moment van publiceren zijn er nog weinig details bekend
  gemaakt. Mozilla geeft wel aan dat deze kwetsbaarheden actief worden
  misbruikt in gerichte aanvallen.

Mogelijke oplossingen
  Mozilla heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen
  in Firefox 74.0.1 en Firefox ESR 68.6.1. Voor meer informatie, zie:

  https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2020-11/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXoeMtE/4qUtG/lqjAQqvPQwAq0n/VkHfcFLITuJBLEgSI7+3rZHvja6x
3OG07ZB5ZXkfyMXwL2cDFa30/w2PeZDF/4h0rsADu0632n6kE1HefxzbuxzYM8E7
ysV88RO95ga1x4zQe9ZApmhOVfOclgG1kdIhfIEYFRZHQ9DX7/+E+CG+QNIv6TCY
lh7hcTBfiVCel3kP49t9iRs+ohayr3708lrUxcBANj+19tzqydFiYC1xvUT+K2Zp
NtpYJ+NxUBDP1aOatE0KS5E4UlStbiiKqxDQZ1ofnmmHfCWmlXNoh76uEgQf192t
P9gWu0A5R/0zTwqzQ5Upbm5/Nnbc9CjVDObAPlqpDrrNivT6cnctF1Nm0Y+6Zcrn
fVc00WCGyNptFzbNklbgQJLWZNik4ik0PhQ72OOBzfGfjlL0OsULkFRBB/TT9dna
cOxM2ZYy1Aft4HjqKsUVqUMIkm6HwbwMBAkftaeE5ULOUTLvR5Dt9c662dmif9he
SWHlLGZrGX/hDFg3c+ZTYyoY6U/wFOTT
=BZB1
-----END PGP SIGNATURE-----