-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Firefox en Firefox ESR
Advisory ID   : NCSC-2020-0259
Versie     : 1.01
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2020-6819, CVE-2020-6820
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20200406
Toepassing   : Mozilla Firefox
         Mozilla Firefox Extended Support Release (ESR)
Versie(s)    : < 74.0.1
         < 68.6.1 (ESR)
Platform(s)   : Ubuntu
         Debian

Update
  Er zijn updates uitgebracht voor Debian 9 en 10 en voor Ubuntu 18.04
  LTS en 19.10 om de kwetsbaarheden in Firefox te verhelpen. Zie
  "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Mozilla heeft twee kwetsbaarheden verholpen in Firefox en Firefox
  ESR. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om
  willekeurige code uit te voeren met rechten van de gebruiker. De
  kwaadwillende moet hiervoor wel de gebruiker verleiden een malafide
  website te bezoeken.

  Op het moment van publiceren zijn er nog weinig details bekend
  gemaakt. Mozilla geeft wel aan dat deze kwetsbaarheden actief worden
  misbruikt in gerichte aanvallen.

Mogelijke oplossingen
  Mozilla heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen
  in Firefox 74.0.1 en Firefox ESR 68.6.1. Voor meer informatie, zie:

  https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2020-11/

  -= Debian =-
  Debian heeft updates van firefox-esr beschikbaar gesteld voor Debian
  9.0 (Stretch) en Debian 10.0 (Buster) om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te
  maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie
  kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://www.debian.org/security/2020/dsa-4653

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 18.04 LTS en
  19.10 om de kwetsbaarheden te verhelpen in Firefox. U
  kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
   op onderstaande pagina:

  https://usn.ubuntu.com/4317-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXosgIE/4qUtG/lqjAQrL2Av/es6Ye8fTaUqg53vX8a12ZYVmj5ThM4sQ
Xg86rOUqmCLUzQqozeBv7GXuG0dbj2Kc7YoNc/6O55s0vsFzz+9EAutiyIqOpJuA
O9iyOR/yRZwK7+fwhxh3IWkUvTFwStLhkuYGJWYRNCR10uyEhF5Qb9hDhdJDIh9n
sExifsIH8mLKJfFmDivSffC7vScQ8WH6f/JYKb2T56yuacm+cLUWe4ImWHN/QmYP
0+0oejtWVhh6evh4QHyrNcfQqAnsm9KShDYNEYiDpzrqwKk93kgJ7cdT5E0/wboJ
VpwgsGj9Z762KmhYDCq3yRSfbFR+JQV6ofC3/Wi0lQAGQpb89dNhSH9hyik8Jgya
3BUuO1uoHZjox/UJ2t58uxBUGBDiN6WL5P1bAyfb4sKRC/NT0+b1VtedA4D0srwO
IiDvWQnXqnv+fkbvUk8cQSwm9NH4dE7JwjAk2PIq1wUwrLNMrKNYA8YLZZds6zNf
34rZ9NciRG3gpxzayIKH3LlGMPYOYxPw
=crA7
-----END PGP SIGNATURE-----