-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.02 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Firefox en Firefox ESR
Advisory ID   : NCSC-2020-0259
Versie     : 1.02
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2020-6819, CVE-2020-6820
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20200406
Toepassing   : Mozilla Firefox
         Mozilla Firefox Extended Support Release (ESR)
Versie(s)    : < 74.0.1
         < 68.6.1 (ESR)
Platform(s)   : Debian
         OpenSUSE
         Ubuntu

Update
  OpenSUSE heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden in Firefox
  te verhelpen. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Mozilla heeft twee kwetsbaarheden verholpen in Firefox en Firefox
  ESR. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om
  willekeurige code uit te voeren met rechten van de gebruiker. De
  kwaadwillende moet hiervoor wel de gebruiker verleiden een malafide
  website te bezoeken.

  Op het moment van publiceren zijn er nog weinig details bekend
  gemaakt. Mozilla geeft wel aan dat deze kwetsbaarheden actief worden
  misbruikt in gerichte aanvallen.

Mogelijke oplossingen
  Mozilla heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen
  in Firefox 74.0.1 en Firefox ESR 68.6.1. Voor meer informatie, zie:

  https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2020-11/

  -= Debian =-
  Debian heeft updates van firefox-esr beschikbaar gesteld voor Debian
  9.0 (Stretch) en Debian 10.0 (Buster) om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te
  maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie
  kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://www.debian.org/security/2020/dsa-4653

  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheid te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.1. U kunt deze
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'.
  U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden
  van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer
  informatie, zie:

  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2020-04
   /msg00005.html

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 18.04 LTS en
  19.10 om de kwetsbaarheden te verhelpen in Firefox. U
  kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
   op onderstaande pagina:

  https://usn.ubuntu.com/4317-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXostq0/4qUtG/lqjAQpSJgv/eHGK2j+Mg0PgiVpLLhE+p+pTRY9mUFFW
l0orM+vCOk2wwE67FjGxuTdgVU0aLuOgRftGs2CPxjgK9oNNk66B0o6hxneuGsAd
NS/OGL+9eL0iLls8EKzdMVSwKT6DD+mCNaXjbMMrSBnZ80m/FVYRCFXIxkQ0ZDQT
OWzOlBXKnEiqcqM14xNUCDTq/+1uczCg3VuJBrujWdhKmFKI+C14AE2dBH5PgcJr
DE5HISRFa4O+tDw6i2V6wcpp7HdZjPj0jNHROu794mnT/Qv2HQo7a1MIuhi8B3py
g3RNY1bbcarIstbiX2PGvGQrC8ySopPrjT4ipjRAs7uR/uaAc/ZzmiSPUqChUCaP
oJYq1dcpkGwiturXDkn6KSAxzTxCe2XfQO6S0BGpfZ6Euwt/f7eDk4fhyISJkAwD
6i/lp//D3ljz4surOq9TD/qlb/WyikrC+mXoQU6h6+R3HK8kgArpdxtvo1sknTZY
Ma213okvqShzPHvxVMeNM5hJvxaj8lSo
=YSyf
-----END PGP SIGNATURE-----