-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in PRTG Network Monitor
Advisory ID   : NCSC-2020-0260
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2020-10374, CVE-2020-11547
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20200406
Toepassing   : Paessler AG PRTG Network Monitor
Versie(s)    : < 20.1.57.1745
Platform(s)   :

Beschrijving
  Praessler AG heeft twee kwetsbaarheden verholpen in PRTG Network
  Monitor. Door een van de kwetsbaarhden te misbruiken kan een
  ongeauthenticeerde kwaadwillende op afstand toegang krijgen tot
  systeemgegevens.
  Door de tweede kwetsbaarheid te misbruiken kan een
  ongeauthenticeerde kwaadwillende willekeurige commando's uitvoeren
  op het kwetsbare systeem.

Mogelijke oplossingen
  Praessler AG heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in PRTG 20.1.57.1745. Praessler geeft aan de eigenaren van
  de kwetsbare systemen te hebben ge´nformeerd. Voor meer informatie,
  zie:

  https://www.paessler.com/prtg/history/stable#20.1.57.1745

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXorWI0/4qUtG/lqjAQrpwwv/bCyU+pjktOnEe9Sci9rk6KkVfqOI5iCh
7ouKOMX7q2LDpvTvm7+zOHUgq+nALoKJo61FbjDyxdLYuU7W1+LgBTpNZ5CQyhLU
ZejQ6tsAT+Fn8D7xWSQHP5kdfTshEPtriB2qqgT8kArYchn/yHzmaZx/g3pTKDwj
7l0KLefOwgI8X6tys+lc5rCkMVfcEObQfHCNL5j1zos2YVNjEH9BzO1Qp3EnPXRG
jrsyqJ11Zb/+m7oLJw9e9M1fyder8XbdoiKuK/8par6RAa+g3gPCgGUgixOvVc6p
iobO73pR5qyVx2hp6/Kp3XkOTzl46Furj9//ZAn4pVCD9yWOqWwI1I4WZ4JOXwuZ
56vLPvZIplhjiRxRTz2AINQNSvxbr05YnMqZ021yYVzVJkbilVgpJUQY5aDvcaTw
z/RQ+8Mdq9iREYwErSNmWY6No+twG8unrM/6kGIksk5XryiURMmVQG7WgdnXI57V
ueCQZb0mrIW3cHX1F1Ul6OM8yC8l9hVi
=B/iG
-----END PGP SIGNATURE-----