-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in GnuTLS
Advisory ID   : NCSC-2020-0261
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2020-11501
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20200407
Toepassing   : GNU GnuTLS
Versie(s)    : < 3.6.13
Platform(s)   : Debian

Beschrijving
  Gnu heeft een kwetsbaarheid verholpen in GnuTLS. Door een fout in de
  implementatie van DTLS, voegen clients geen willekeurige data toe
  aan een versleutelings-onderhandeling. Een kwaadwillende kan hiermee
  de versleuteling eenvoudiger omzeilen en/of doorbreken.

Mogelijke oplossingen
  Gnu heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen in
  GnuTLS 3.6.13. Voor meer informatie, zie:

  https://www.gnutls.org/security-new.html#GNUTLS-SA-2020-03-31

  -= Debian =-
  Debian heeft updates van gnutls28 beschikbaar gesteld voor Debian
  10.0 (Buster) om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de aangepaste
  packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en
  'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande
  pagina:

  https://www.debian.org/security/2020/dsa-4652

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXoxL8U/4qUtG/lqjAQq+BQv9HmUv0g1JjvoB8n2gvTZkDgsB7pNSOt7Y
nrSoL+aBlLiNKdD/ueR1gQt9jJ6sQeFG9PCJt7GtZu7Yloop14gcp1zKwr6DnIyl
JbtIBiOXO1mVPi/t+RYcs/1j/m9+HaGq/cD9g40xUvgxMJBG1fA9RS9t63Pfp93N
n04WEOvyCQd/B+Rz1q4BcKgmkrL3QIWn1YryzQaebWx73tRItSTfi4Jg6P2JwpEO
D8LwlU7LJ3dIw4AGhHb6aIeVeAoOQSEh0XMRUf1gTvmxbRDi73lLvEGzt68jhOww
B2hxCM9sTd1k1FXxU4sgHELI/ADkf9jEmWegbmuEfO9pIggd6C4JZabFsOpuvDLk
ZzAh2ahY9Pe9/KFUIafVG6Sfeve0Urxzm+qrVR2wCldX3yEbfKqxYFCGJrAE6+Lf
l3GsH71NI6DudNO+ktG1kkvQ8Z4RKpTjTXoiu1Yytzvy4JhyWky2cppjnctGLLOv
Sxxkhwi1fDEBU9jjLCN2TGxnjNZutdf1
=LQFr
-----END PGP SIGNATURE-----