-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in GnuTLS
Advisory ID   : NCSC-2020-0261
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2020-11501
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20200408
Toepassing   : GNU GnuTLS
Versie(s)    : < 3.6.13
Platform(s)   : Canonical Ubuntu Linux
         Debian Linux

Update
  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 19.10 om de
  kwetsbaarheid in GnuTLS te verhelpen. Zie "Mogelijke oplossingen"
  voor meer informatie.

Beschrijving
  Gnu heeft een kwetsbaarheid verholpen in GnuTLS. Door een fout in de
  implementatie van DTLS, voegen clients geen willekeurige data toe
  aan een versleutelings-onderhandeling. Een kwaadwillende kan hiermee
  de versleuteling eenvoudiger omzeilen en/of doorbreken.

Mogelijke oplossingen
  Gnu heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen in
  GnuTLS 3.6.13. Voor meer informatie, zie:

  https://www.gnutls.org/security-new.html#GNUTLS-SA-2020-03-31

  -= Debian =-
  Debian heeft updates van gnutls28 beschikbaar gesteld voor Debian
  10.0 (Buster) om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de aangepaste
  packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en
  'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande
  pagina:

  https://www.debian.org/security/2020/dsa-4652

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 19.10 om de
  kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de aangepaste packages
  installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get
  upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://usn.ubuntu.com/4322-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXo2YTU/4qUtG/lqjAQoKdwv9G+7EmJARWMh2qN7Mer0ReyYCwdx/rq5n
9WLmLQNYZBWVxTFTF52jvQ/xjPI2ItvmBur+Ew+CO7huIg94fmVx/5/yXK6VbbTS
GiqL+mQpQgEtrzLwdSczB3kwi2gyZsAnfXMqAG0BNq1JKHE0LSZ5qxAWOOeGTTen
cnemSKrPMTUPx7ey1asaJAN5sgSaGAtM6YFiMQSIpP0JrKCCv6VGPtMXZTVJ7B29
TtOSYZ/c4PctksQ/sRd5DMw+Yj9r7GaMmxukMUOgfRoVnfQnxjBs5mCJZBqEU2LW
4+wBWJw0/NPjPl2u8kUeN1RogEcRVx+3CticMeRkdRkeAYH3pML5aJCPW0ksUqa0
zC8uEO2p36AcAkQv8/djDbvR6vgMfvwbcFyVjSizol58+xdoNSHToJt+N1mIcV23
Uz0o38BQqNcaStZCtsPIUJBHUp2zMldrJzAnlNYO3QHVrvwtjyUsDG2CqAHgEIBk
LApg+AdUcfuNddieQpWPanXb/q15lsRB
=uevB
-----END PGP SIGNATURE-----