-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.04 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in GnuTLS
Advisory ID   : NCSC-2020-0261
Versie     : 1.04
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2020-11501
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20200511
Toepassing   : GNU GnuTLS
Versie(s)    : < 3.6.13
Platform(s)   : Canonical Ubuntu Linux
         Debian Linux
         OpenSUSE
         Oracle Linux
         Red Hat

Update
  Oracle heeft updates beschikbaar gesteld voor Oracle Linux 8. Zie
  "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Gnu heeft een kwetsbaarheid verholpen in GnuTLS. Door een fout in de
  implementatie van DTLS, voegen clients geen willekeurige data toe
  aan een versleutelings-onderhandeling. Een kwaadwillende kan hiermee
  de versleuteling eenvoudiger omzeilen en/of doorbreken.

Mogelijke oplossingen
  Gnu heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen in
  GnuTLS 3.6.13. Voor meer informatie, zie:

  https://www.gnutls.org/security-new.html#GNUTLS-SA-2020-03-31

  -= Debian =-
  Debian heeft updates van gnutls28 beschikbaar gesteld voor Debian
  10.0 (Buster) om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de aangepaste
  packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en
  'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande
  pagina:

  https://www.debian.org/security/2020/dsa-4652

  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheid te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.1. U kunt deze
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'.
  U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden
  van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer
  informatie, zie:

  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2020-04
   /msg00015.html

  -= Oracle =-
  Oracle heeft updates beschikbaar gesteld voor Oracle Linux 8. U kunt
  deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer
  informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:

  http://linux.oracle.com/errata/ELSA-2020-1998.html

  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 8. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando
  'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel
  handmatige installatie vindt u op:

  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2020:1998

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 19.10 om de
  kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de aangepaste packages
  installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get
  upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://usn.ubuntu.com/4322-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXrkR5E/4qUtG/lqjAQr9BQv/btmPiw7qj1lf0J9IHFk9F0zOLOJNZGPg
Z5qDm5PTOD2lr7dVYql3AeZMWdsNl0pfuYqbdd73D6cCZTzRXyqRPl/EB0As+HVt
zDXu0m9C1ng3+vAtHCm4/1heWJjkkM0Xl1paX3Fe3iosVZopOzzugzCusDaG5eVY
rOqSordry588nblptgLR4+P/yl5dD9YZIFWT5UsRj3kXOly0y/7NEQ8Ne/jAPG4b
9A7J+moyMQhfhHAaPwKfp+IJwVHxBZsfck4RGz27+TmgGZFnf8iWf27codlecRpK
OyoT5PJG4yhag0aSxFoFSE1Vvoc6FuBWNemujOfgrczkWsBNf6Cw7lUhbNbxsGcf
L2KFmDtG0QtLv/PCgNhvcl4NlqdeeNOIm51SzaoVMGYVOVvCnGljB/MjnFd+zmc2
A6yEfnMb9t5eZEv+yw6DLNI1J7NFPKmnXRkU8nptbjA/dNXRhAymKYlQZCatpejV
XWlTjHRTNnKrRK2PUF1A9yepEjR2Z/6M
=dJs7
-----END PGP SIGNATURE-----