Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Java

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.16 20-11-2020 NCSC-2020-0279  
 
medium
high
Signed-PGP →  
20-11-2020
medium
high
NCSC-2020-0279 [1.16] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Denial-of-Service (DoS)
  • Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  • Toegang tot gevoelige gegevens
  • Toegang tot systeemgegevens
  • Verhoogde gebruikersrechten
Omschrijving

Omschrijving

Oracle heeft meerdere kwetsbaarheden verholpen in Oracle Java SE. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om verhoogde rechten te bemachtigen, om toegang te krijgen tot mogelijk gevoelige gegevens of om een Denial-of-Service-aanval uit te voeren.

Een overzicht van de verholpen kwetsbaarheden:

CVE-IDCVSSVector
CVE-2019-181978,10AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
CVE-2020-27543,70AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L
CVE-2020-27553,70AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L
CVE-2020-27563,70AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L
CVE-2020-27573,70AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L
CVE-2020-27643,70AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N
CVE-2020-27674,80AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:L/A:N
CVE-2020-27733,70AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L
CVE-2020-27783,70AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N
CVE-2020-27815,30AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L
CVE-2020-28004,80AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:L/A:N
CVE-2020-28038,30AV:N/AC:H/PR:N/UI:R/S:C/C:H/I:H/A:H
CVE-2020-28038,30AV:N/AC:H/PR:N/UI:R/S:C/C:H/I:H/A:H
CVE-2020-28058,30AV:N/AC:H/PR:N/UI:R/S:C/C:H/I:H/A:H
CVE-2020-28167,50AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:N
CVE-2020-28305,30AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L
Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

AIX
CentOS
Debian Fedora
OpenSUSE
Oracle Enterprise Linux
Red Hat Linux
SUSE Linux Enterprise
Ubuntu

IBM DB2
IBM Integration Bus
IBM MQ (voorheen WebSphere MQ)
IBM Tivoli Netcool/omnibus
IBM WebSphere Application Server
Oracle Java

Oplossingen

Oplossingen

Oracle heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie van de updates en eventuele work-arounds [Link]

CentOS

CentOS heeft updates beschikbaar gesteld voor CentOS 6 en 7 om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Voor meer informatie en een eventueel handmatige installatie, zie:

CentOS 6 [Link] [Link]

CentOS 7 [Link] [Link] [Link]

Debian

Debian heeft updates van OpenJDK Java beschikbaar gesteld voor Debian 10.0 (Buster) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

Fedora

Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 32. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie [Link]

IBM

IBM heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in de Java SDK bij IBM Websphere Application Server, AIX, Tivoli Netcool/OMNIbus, IBM DB2 en IBM MQ. Voor meer informatie, zie:

Websphere Application Server voor de kwetsbaarheden met kenmerk, CVE-2019-2949, CVE-2020-2654, CVE-2020-2754, CVE-2020-2755, CVE-2020-2756, CVE-2020-2757, CVE-2020-2781, CVE-2020-2800, CVE-2020-2803, CVE-2020-2805 en CVE-2020-2830 [Link]

AIX voor de kwetsbaarheden met kenmerk, CVE-2019-2949, CVE-2020-2654, CVE-2020-2754, CVE-2020-2755, CVE-2020-2756, CVE-2020-2757, CVE-2020-2781, CVE-2020-2800, CVE-2020-2803, CVE-2020-2805 en CVE-2020-2830 [Link]

Integration Bus voor de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2020-2754, CVE-2020-2755, CVE-2020-2756, CVE-2020-2757, CVE-2020-2800 [Link]

Tivoli Netcool/OMNIbus voor de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2020-2654 [Link]

IBM DB2 voor de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2019-2949 [Link]

IBM MQ voor de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2020-2756, CVE-2020-2757 en CVE-2020-2781 [Link]

OpenSUSE

De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2020-2754, CVE-2020-2755, CVE-2020-2756, CVE-2020-2757, CVE-2020-2767, CVE-2020-2773, CVE-2020-2778, CVE-2020-2781, CVE-2020-2800, CVE-2020-2803, CVE-2020-2805, CVE-2020-2816 en CVE-2020-2830 te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.1 en 15.2. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer informatie, zie:

OpenSUSE Leap 15.1 [Link]

OpenSUSE Leap 15.2 [Link]

Oracle

Oracle heeft updates beschikbaar gesteld voor Oracle Linux 7 en 8. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:

Oracle Linux 7:

java-1.7.0-openjdk [Link]

java-1.8.0-openjdk [Link]

Oracle Linux 8:

java-1.8.0-openjdk [Link]

java-11-openjdk [Link]

Red Hat

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise Linux 6, 7 en 8. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie [Link] [Link] [Link] [Link] [Link] [Link] [Link] [Link]

SUSE

SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2020-2754, CVE-2020-2755, CVE-2020-2756, CVE-2020-2757, CVE-2020-2773, CVE-2020-2781, CVE-2020-2800, CVE-2020-2803, CVE-2020-2805 en CVE-2020-2830 te verhelpen in SUSE 12 en 15. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:

java-1.7.0-openjdk [Link]

java-1.8.0-openjdk [Link]

Ubuntu

Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 16.04 LTS, 18.04 LTS en 19.10 om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2019-18197, CVE-2019-2949, CVE-2020-2654, CVE-2020-2754, CVE-2020-2755, CVE-2020-2756, CVE-2020-2757, CVE-2020-2764, CVE-2020-2767, CVE-2020-2773, CVE-2020-2778, CVE-2020-2781, CVE-2020-2800, CVE-2020-2803, CVE-2020-2805, CVE-2020-2816, CVE-2020-2830

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 20
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? LAN/directe omgeving 4
Vereiste credentials Gewone gebruiker 2
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Complex 1
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Al meer dan twee maanden 1
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Ja, Client
medium
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Gebruikersrechten
medium
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Ja
medium
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.16 20-11-2020 NCSC-2020-0279  
 
medium
high
Signed-PGP →  
20-11-2020
medium
high
NCSC-2020-0279 [1.16] Signed-PGP →
Update

Update

IBM heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2020-2756, CVE-2020-2757 en CVE-2020-2781 te verhelpen in IBM MQ.

  Versie 1.15 11-09-2020 NCSC-2020-0279  
 
medium
high
Signed-PGP →  
11-09-2020
medium
high
NCSC-2020-0279 [1.15] Signed-PGP →
Update

Update

IBM heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2019-2949 te verhelpen in IBM DB2.

  Versie 1.14 08-09-2020 NCSC-2020-0279  
 
medium
high
Signed-PGP →  
08-09-2020
medium
high
NCSC-2020-0279 [1.14] Signed-PGP →
Update

Update

IBM heeft updates beschikbaar gesteld voor Tivoli Netcool/OMNIbus om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2020-2654 te verhelpen.

  Versie 1.13 05-08-2020 NCSC-2020-0279  
 
medium
high
Signed-PGP →  
05-08-2020
medium
high
NCSC-2020-0279 [1.13] Signed-PGP →
Update

Update

IBM heeft updates beschikbaar gesteld voor IBM Integration Bus om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2020-2754, CVE-2020-2755, CVE-2020-2756, CVE-2020-2757 en CVE-2020-2800 te verhelpen.

  Versie 1.12 03-08-2020 NCSC-2020-0279  
 
medium
high
Signed-PGP →  
03-08-2020
medium
high
NCSC-2020-0279 [1.12] Signed-PGP →
  Versie 1.11 24-06-2020 NCSC-2020-0279  
 
medium
high
Signed-PGP →  
24-06-2020
medium
high
NCSC-2020-0279 [1.11] Signed-PGP →
Update

Update

OpenSUSE heeft updates beschikbaar gesteld voor openSUSE Leap 15.2.

  Versie 1.10 10-06-2020 NCSC-2020-0279  
 
medium
high
Signed-PGP →  
10-06-2020
medium
high
NCSC-2020-0279 [1.10] Signed-PGP →
Update

Update

De ontwikkelaars van SUSE hebben updates uitgebracht om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2020-2754, CVE-2020-2755, CVE-2020-2756, CVE-2020-2757, CVE-2020-2773, CVE-2020-2781, CVE-2020-2800, CVE-2020-2803, CVE-2020-2805 en CVE-2020-2830 te verhelpen.

  Versie 1.09 02-06-2020 NCSC-2020-0279  
 
medium
high
Signed-PGP →  
02-06-2020
medium
high
NCSC-2020-0279 [1.09] Signed-PGP →
Update

Update

De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2020-2754, CVE-2020-2755, CVE-2020-2756, CVE-2020-2757, CVE-2020-2767, CVE-2020-2773, CVE-2020-2778, CVE-2020-2781, CVE-2020-2800, CVE-2020-2803, CVE-2020-2805, CVE-2020-2816 en CVE-2020-2830 te verhelpen.

  Versie 1.08 15-05-2020 NCSC-2020-0279  
 
medium
high
Signed-PGP →  
15-05-2020
medium
high
NCSC-2020-0279 [1.08] Signed-PGP →
Update

Update

IBM heeft de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2019-2949, CVE-2020-2654, CVE-2020-2754, CVE-2020-2755, CVE-2020-2756, CVE-2020-2757, CVE-2020-2781, CVE-2020-2800, CVE-2020-2803, CVE-2020-2805 en CVE-2020-2830 verholpen in de Java SDK welke meegeleverd wordt met IBM Websphere Application Server.

  Versie 1.07 07-05-2020 NCSC-2020-0279  
 
medium
high
Signed-PGP →  
07-05-2020
medium
high
NCSC-2020-0279 [1.07] Signed-PGP →
Update

Update

Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 32 om de
kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2020-2754, CVE-2020-2755, CVE-2020-2756, CVE-2020-2757, CVE-2020-2773, CVE-2020-2781, CVE-2020-2800, CVE-2020-2803, CVE-2020-2805 en CVE-2020-2830 te verhelpen in java-1.8.0-openjdk.

  Versie 1.06 01-05-2020 NCSC-2020-0279  
 
medium
high
Signed-PGP →  
01-05-2020
medium
high
NCSC-2020-0279 [1.06] Signed-PGP →
Update

Update

CentOS heeft updates beschikbaar gesteld voor CentOS 6 en 7 om de kwetsbaarheden in OpenJDK Java runtime te verhelpen.

  Versie 1.05 28-04-2020 NCSC-2020-0279  
 
medium
high
Signed-PGP →  
28-04-2020
medium
high
NCSC-2020-0279 [1.05] Signed-PGP →
Update

Update

Debian heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenJDK Java runtime.

  Versie 1.04 24-04-2020 NCSC-2020-0279  
 
medium
high
Signed-PGP →  
24-04-2020
medium
high
NCSC-2020-0279 [1.04] Signed-PGP →
Update

Update

Oracle Linux heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te
verhelpen in Oracle Linux 8.

  Versie 1.03 23-04-2020 NCSC-2020-0279  
 
medium
high
Signed-PGP →  
23-04-2020
medium
high
NCSC-2020-0279 [1.03] Signed-PGP →
Update

Update

Oracle Linux en Ubuntu hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen.

  Versie 1.02 22-04-2020 NCSC-2020-0279  
 
medium
high
Signed-PGP →  
22-04-2020
medium
high
NCSC-2020-0279 [1.02] Signed-PGP →
Update

Update

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise Linux 8.

  Versie 1.01 21-04-2020 NCSC-2020-0279  
 
medium
high
Signed-PGP →  
21-04-2020
medium
high
NCSC-2020-0279 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor de kwetsbaarheden met de volgende kenmerken CVE-2020-2754, CVE-2020-2755, CVE-2020-2756, CVE-2020-2757, CVE-2020-2773, CVE-2020-2781, CVE-2020-2800, CVE-2020-2803, CVE-2020-2805 en CVE-2020-2830.

  Versie 1.00 15-04-2020 NCSC-2020-0279  
 
medium
high
Signed-PGP →  
15-04-2020
medium
high
NCSC-2020-0279 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.