-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in jQuery
Advisory ID   : NCSC-2020-0353
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2020-11022, CVE-2020-11023
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Cross-Site Scripting (XSS)
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20200430
Toepassing   : jQuery
Versie(s)    : < 3.5.0
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in jQuery. De kwetsbaarheden
  stellen een kwaadwillende in staat een Cross-Site Scripting
  (XSS)aanval uit te voeren. Hierdoor kan de kwaadwillende mogelijk
  code uitvoeren onder de rechten van de gebruiker.

Mogelijke oplossingen
  jQuery heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina's:

  https://jquery.com/upgrade-guide/3.5/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXqq+n0/4qUtG/lqjAQqwVAv/d4zBpj7yrJub3ekvzZuBN9pQHTVPn3gi
P/TA7hwR8Pvvs1ChY0sfLo5/bTpPSgmoiYg9Ct3ittJXh0fo3O7wNfw6th+2oLQz
CNAJtX7w5QM89q+kVzd5OWNVMNHDWyoCM0/py4TppvcxgT6FlntsfJmAirOeAKBG
LWMMyM1w1PXg64ilEthndZ/u2HoVZz/8FhFeEyXGbrKpq5QS1NKZLmUW80JAIkq6
s4x85ZYTEiUhhvuT/JeePqnPVhWOGN7NgYwTEWt8/UaWQLPyRaBHOL1WpdvOqtxg
BjTtkZB2wdsAnkqX8XgvhTccvwvB8bhQ94JddXqLfCw/kLIMepDtcWvOAuRYpv1G
iagEC72NVMwqzZuHlyVj5co4AKLvkqkht7fIymtu6osiiVzPeNdigIR5AHIJeRNY
P04tUTsADCVMxFgyPJtR2+jINZhu8uNVNx2kMKQKGKqPCNKtnW8x4T/DA6n8WQdM
TSUA1kYNtH5es+H/MQNKaEWuRTrNw2um
=iokq
-----END PGP SIGNATURE-----