-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in jQuery
Advisory ID   : NCSC-2020-0353
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2020-11022, CVE-2020-11023
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Cross-Site Scripting (XSS)
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20200522
Toepassing   : Drupal CMS
         JQuery
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Update
  Drupal heeft de kwetsbaarheden verholpen in de huidige versies van
  Drupal CMS. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in jQuery. De kwetsbaarheden
  stellen een kwaadwillende in staat een Cross-Site Scripting
  (XSS)aanval uit te voeren. Hierdoor kan de kwaadwillende mogelijk
  code uitvoeren onder de rechten van de gebruiker.

Mogelijke oplossingen
  jQuery heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina's:

  https://jquery.com/upgrade-guide/3.5/

  -=Drupal=-
  Drupal heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen
  in 8.8.6, 8.7.14 en 7.70. Voor meer informatie, zie:

  https://www.drupal.org/sa-core-2020-002

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXsekj0/4qUtG/lqjAQp+cAv9FYk38zdgdG63/0fAzFkO5rmeIsmLw5kb
ir7jrfpgXS6bIRqCoQT/KUdw032FtdTyB57MagEb796+YSusCfyMoDlsr1BI9Aio
3mkykE1nPYssXagsNwDNAzYmcld05ue/w40+oy5zyz8CAMIDwz3u92F6D/GCsLVs
SZSbj6k7srkrvbeoFsQ8AhbSJuXI/4ZWRR0Aiao5UeDvYi4TWoPDfnjnWWmVFKX8
yZjr7xy2ypsU34vualanwEXVGqPoXt6LIr9T03VU705kQ1c+vYNYo2iVfwGI6V1j
HHTleSx4ww4414AGl8XTbHR7TIdeW/qVXKtrqiKUGViXVhnBxPd0SWHZYsIz+p5j
sRhapaMWjULJrcn/vtQ3Il4H6+Q31oT2oIqfRz/+fxNCWRKBwjV+KbuMSCRukjxI
aiVxed+k7vqXr7XYyAhd/V/FNDBgsdS5NC6ldkrMmkcdnQdMfwq592Jupp9YvqkP
sMN6cIR8XPlE3oJZkEVyPQHbFcK8+60F
=pGFZ
-----END PGP SIGNATURE-----