Kwetsbaarheid ontdekt in HiveOS

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiƫle advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.00 07-05-2020 NCSC-2020-0367  
 
high
medium
Signed-PGP →  
07-05-2020
high
medium
NCSC-2020-0367 [1.00] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Denial-of-Service (DoS)
Omschrijving

Omschrijving

Er is een kwetsbaarheid ontdekt in HiveOS. Een niet geauthenticeerde kwaadwillende op afstand kan de kwetsbaarheid mogelijk misbruiken om een Denial-of-Service (DoS) te veroorzaken. Hierdoor wordt de applicatie tijdelijk onbereikbaar. De kwaadwillende dient hiervoor een geprepareerd HTTP request te versturen naar de web server van de hive user interface.

Er is PoC code verschenen. Er is (nog) geen beveiligingskenmerk aan deze kwetsbaarheid toegewezen.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Aerohive AP

<=11.x

Oplossingen

Oplossingen

Extreme Networks heeft nog geen updates beschikbaar gesteld voor het verhelpen van de kwetsbaarheid. Volgens de onderzoekers wordt de applicatie 5 minuten onbereikbaar na uit uitvoeren van de PoC code. Wij adviseren de beschikbaarheid van de HiveOS oplossingen te monitoren om mogelijk misbruik van de kwetsbaarheid te detecteren.

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

high
∑ = 28
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Proof of Concept (PoC) 4
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Ja, volledig 3
Welke toegang is er nodig? LAN/directe omgeving 4
Vereiste credentials Administrator 1
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Eenvoudig 3
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

Conform de NCSC inschalingsmatrix zou de kwetsbaarheid leiden tot high/high. Op basis van de volgende argumenten hebben wij de schade naar beneden toe bijgeschaafd naar Medium. Hiervoor hebben wij de volgende argumenten. - Het betreft slechts een Denial-of-Service (DoS) van tijdelijke aard (De applicatie is na 5 minuten weer online). - Het betreft voornamelijk end-point netwerk apparatuur, welke tijdelijk onbereikbaar zou kunnen worden. - Zo ver ons bekend heeft Extreme Networks heeft nog geen berichtgeving over deze kwetsbaarheid uitgegeven. Er is onvoldoende informatie om hetgeen de onderzoekers aangeven te verifiëren.

medium
Denial of Service Ja, Infrastructuur dienst
high
Uitvoeren van willekeurige code Nee
low
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Nee
low
  Versie 1.00 07-05-2020 NCSC-2020-0367  
 
high
medium
Signed-PGP →  
07-05-2020
high
medium
NCSC-2020-0367 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.