-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in libvirt
Advisory ID   : NCSC-2020-0369
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2020-10703, CVE-2020-12430
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
Uitgiftedatum  : 20200507
Toepassing   : libvirt
Versie(s)    :
Platform(s)   : SUSE Linux Enterprise

Beschrijving
  Suse heeft updates beschikbaar gesteld om kwetsbaarheden te
  verhelpen in libvirt. De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende op
  afstand in staat om een Denial-of-Service (DoS) te veroorzaken.

Mogelijke oplossingen
  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen in SUSE 15. U kunt deze aangepaste packages installeren
  door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig
  downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer
  informatie, zie:

  http://lists.suse.com/pipermail/sle-security-updates/2020-May
   /006795.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXrQGH0/4qUtG/lqjAQpXSwv+OxrJ1JdxCd1nChJT6Mw+iUlwObV/UZrK
eW7gIXn0MO4nQcCvDcZDKLnL7j0O/xm/SgLVCI3JUw2TimBYD7DrygcPoRJP2v6f
i3PcKF2zLYTzoTkS95c6nrQ/P9NDHnnB3dsoQwq2Sb5fENBwgl6RHe9syS/Izn3P
lhzLCfdkNvOOCcOFrjT/INlc1QYvdqHbqmtU1nIFQzx6d0IgsGvW4RNZF9qhzGDV
lrOQxjC8DQPy/JD47kpVE7bowc+QyVRhddnljcoYluK3UjXVfcAwm8mfgqJWMoHt
Bs7ljLjPFuefV3Ebz9VEtf9TWcCj+6wEHqOvgperLof/dgcs+UCLdWWBoOWzDILU
ClYgrdv/9Ge1UFodT+7NN2yKGVHD+Z+0FPIcVkMR2cTfdOa/bBF2I1lsIv6bKO1l
Ur1J8QCYBZ3Ta9737W8QzLpHkf2OBJ3DrqGzi2mQr1wTnYeKA4RlXIgA3vhthKWD
nngz/d/XeM2VlY30RpULS0ow4c4JLJSU
=+/sO
-----END PGP SIGNATURE-----