-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in libvirt
Advisory ID   : NCSC-2020-0369
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2020-10703, CVE-2020-12430
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
Uitgiftedatum  : 20200522
Toepassing   : libvirt
Versie(s)    :
Platform(s)   : SUSE
         Ubuntu

Update
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 18.04 LTS en
  19.10 om de kwetsbaarheden in libvirt te verhelpen. Zie "Mogelijke
  oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Suse heeft updates beschikbaar gesteld om kwetsbaarheden te
  verhelpen in libvirt. De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende op
  afstand in staat om een Denial-of-Service (DoS) te veroorzaken.

Mogelijke oplossingen
  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen in SUSE 15. U kunt deze aangepaste packages installeren
  door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig
  downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer
  informatie, zie:

  http://lists.suse.com/pipermail/sle-security-updates/2020-May
   /006795.html

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 18.04 LTS en
  19.10 om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de aangepaste
  packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en
  'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande
  pagina:

  https://usn.ubuntu.com/4371-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXsd0j0/4qUtG/lqjAQqKSgv/ZME8MAlF00jxGw4QxUW4A7Vzb7tjTaDt
lo09WiPlCkRKPjbtzd1nM3t6mXwRSbu3zqhA9Lx3j1lji2vDzYR1TJxuzNlozd1I
/KQdIDTaRyo1pgjp4qWdQR+DRTh07Ezz1quVk8GpoJQ2W39BXntUnlP6ZGlyjFN8
3D66qk9FMeq6lGD2k5KauAyNgdwLGllPfzBKBzHeV5ho0mYzebnO+lx4A7uN7doV
h1SgMPi1MHvWHjQFF0CubDVf1r+r1zdr5nsMo33W+nU9gvG+/WH5HY4C23hC4Kd/
kwIEQJEg//q10oFwoMSGEOAC4rVhibZ8cEvOXK9untPdZeswawM1Vutna6X72rS0
YszgntAh+Bpk5Um0+Oqrebm/WIChVmpa2JesxcLod0CNAZe9L3U9t9GW2rmIBSTG
n2Q/F17MIr+qrXY5c786Ns7DDuhgrUQlqBPPlhdshdyP074gBba0kFCW6tGmNjna
DwN0FBSvw/BvqxAFsE4gk3FB7GP4Fcyd
=8bg1
-----END PGP SIGNATURE-----