-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Cisco ASA
Advisory ID   : NCSC-2020-0372
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2020-3125, CVE-2020-3187, CVE-2020-3191,
         CVE-2020-3195, CVE-2020-3196, CVE-2020-3254,
         CVE-2020-3259, CVE-2020-3298, CVE-2020-3303,
         CVE-2020-3305, CVE-2020-3306, CVE-2020-3334
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van authenticatie
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20200507
Toepassing   : Cisco Adaptive Security Appliance (ASA)
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in Cisco ASA.
  De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit
  te voeren die leiden tot de volgende categorie├źn schade:

  * Denial-of-Service (DoS)
  * Omzeilen van authenticatie
  * Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  * Toegang tot gevoelige gegevens
  * Toegang tot systeemgegevens

  De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2020-3187 heeft de hoogste CVSS
  score met een CVSS score van 9.1.

Mogelijke oplossingen
  Cisco heeft updates beschikbaar gesteld die de kwetsbaarheden
  verhelpen. Voor meer informatie, zie:

  Advisory Bundled Publication:
  https://tools.cisco.com/security/center/viewErp.x?alertId=ERP-73830

  CVE-2020-3125:
  https://tools.cisco.com/security/center/content
   /CiscoSecurityAdvisory/cisco-asa-kerberos-bypass-96Gghe2sS

  CVE-2020-3334:
  https://tools.cisco.com/security/center/content
   /CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-fp2100-arp-dos-kLdCK8ks

  CVE-2020-3187:
  https://tools.cisco.com/security/center/content
   /CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-asaftd-path-JE3azWw43

  CVE-2020-3254:
  https://tools.cisco.com/security/center/content
   /CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-asaftd-mgcp-SUqB8VKH

  CVE-2020-3191:
  https://tools.cisco.com/security/center/content
   /CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-asaftd-ipv6-67pA658k

  CVE-2020-3259:
  https://tools.cisco.com/security/center/content
   /CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-asaftd-info-disclose-9eJtycMB

  CVE-2020-3306:
  https://tools.cisco.com/security/center/content
   /CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-asaftd-dos-qk8cTGLz

  CVE-2020-3196:
  https://tools.cisco.com/security/center/content
   /CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-asa-ssl-vpn-dos-qY7BHpjN

  CVE-2020-3195:
  https://tools.cisco.com/security/center/content
   /CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-asa-ftd-ospf-memleak-DHpsgfnv

  CVE-2020-3298:
  https://tools.cisco.com/security/center/content
   /CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-asa-ftd-ospf-dos-RhMQY8qx

  CVE-2020-3305:
  https://tools.cisco.com/security/center/content
   /CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-asa-dos-P43GCE5j

  CVE-2020-3303:
  https://tools.cisco.com/security/center/content
   /CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-asa-dos-BqYFRJt9

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXrQGAU/4qUtG/lqjAQr1GwwAtEeJHBI5UWybZsGD6e3JQ+AXwTmUwJv6
Dkeppui+fQ53HolLKazy4MhbEAy/ywsvqLrXMCo9s/PfpAEsoZ0zlvyWl2gamPUm
2odbQY9tpmiZbwElVu/P472LkWRnG2gJSxmQxSu9Cb0wTrxYq/BaGh3meqtNbu75
nEmx/hgr/lQii41t4mGPCCQCf4pS448S6TV5X5CkLAw5fLQ6b66C5t9mIZZh/mxe
rFL1RRwTezCq3zMK+jv4sMp8t2tGX2xyqStBXMyObL6R7qideeE3aUj2O+OUVhB9
9WVd3aJpvqtsvyM+uYN+rZL/qNqswSiR3obq/nSAvIqMOf+/NEIWuBLGEAfcfQcB
5EXMFdEeEDr/gphA8GqbQ7UAqJ/VO9ycPBUKp5W46zm0uoNHSOtjB/DINrostlrl
+C5gpCEo07Qh0QDHfoCQ7Q5cduwx7d1ylvIoU1+mNDvUkOZhmoBBCFAyKJkZzLlC
v4JX9OaTfR2TdosN1LVlBwln0bfz8cqh
=rAWS
-----END PGP SIGNATURE-----